Endret rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har oppdatert rundskrivet om kravet til etterutdanning. Nytt rundskriv 7/2019 erstatter det tidligere rundskriv 6/2012 om samme tema.

Innholdet i det nye rundskrivet er stort sett det samme som i det gamle, men Finanstilsynet har oppdatert eksemplene og kommet med en viktig presisering;

Ved lengre tids fravær, for eksempel i forbindelse med fødselspermisjon kan etterutdanningskravet «nullstilles», så lenge fraværet er minimum 6 måneder sammenhengende. Finanstilsynet har nå presisert at plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder frem til fraværet har vart i minimum 6 måneder.

Eksempel; en eiendomsmegler går ut i fødselspermisjon i oktober 2018. Selv om fraværet kommer til å strekke seg over en periode på mer enn 6 sammenhengende måneder vil denne megleren likevel måtte kunne dokumentere 15 etterutdanningstimer i 2017 og 2018 per 1. januar 2019.

Rundskrivet kan du finne her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no