Boligprisene i juli 2018

Moderat boligprisoppgang

Boligprisene i Norge gikk i gjennomsnitt opp med 0,7 prosent i mai måned.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent, viser ny statistikk fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge.

– Aktiviteten i boligmarkedet er sterk med historisk høye omsetningsvolumer, men prisveksten er moderat. Slik vil det trolig fortsette så lenge boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen. Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Budrundene tar ikke av slik de gjorde i 2016 som var preget av kamp om for få boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene er nå 1,8 prosent høyere enn for et år siden.

– Gjeldsbelastningen i husholdningene er fortsatt bekymringsfull, men utsiktene til fortsatt lave renter og effektene av en stram kredittpolitikk, bidrar til et at vi fortsatt har et svært solid boligmarked i Norge, sier Carl O. Geving videre.

Høy aktivitet

I mai ble det solgt 10.389 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,6 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I mai ble det lagt ut 13.750 boliger til salgs i Norge, noe som er 11,8 prosent flere enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 8,6 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i mai 2019, noe som er fire dager flere enn i mai 2018. Raskest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 20 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med 67 dager.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder på 1,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker/Bærum, Follo, Romerike og Trondheim, alle med en nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,9 prosent, mens Trondheim hadde den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,8 prosent.

Del artikkel