Må man skatte av boligsalget?

Veiledning til hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har publisert veiledning til hvitvaskingsloven, rundskriv 8/2019.

Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå.

Det vil komme et særskilt rundskriv for eiendomsmeglingsforetak.

Les rundskriv 8/2019 her.

Del artikkel