• Fagartikkel
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Rett til å kreve seksjonering

Den nye bestemmelsen i eierseksjonsloven § 9 trer nå i kraft. Fra 1. juli kan eier av en bolig i et ikke seksjonert sameie kreve at sameiet blir omgjort til et eierseksjonssameie.

Av: advokat og fagsjef Nina Fodstad Skumsrud i NEF (bildet)

Når man skal seksjonere en bolig må man som hovedregel, jf. eierseksjonsloven (esl) § 7 (3), kunne dokumentere at hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven («koblingsreglen).

I forbindelse med krav om seksjonering etter esl. §9 kan kravet tas til følge selv om man ikke kan dokumentere at kravene i esl. § 7 (3) er oppfylt.

Det spesielle er at dersom kravene ikke er oppfylt, vil en ny eier av seksjonen bli pålagt å oppfylle kravene innen ett år etter at han/hun har overtatt boligen.

Slikt pålegg skal tinglyses på den/de aktuelle seksjoner. Ved salg av en eiendom som er seksjonert etter den nye bestemmelsen i esl. § 9, vil eiendomsmegler med andre ord i grunnboken kunne se slike pålegg. Disse må innhentes og særlig opplyses om til mulige kjøpere.

Les mer om saken på Regjeringens hjemmesider

 

Mer om oppdeling

Medlemmer av NEF kan lese Orientering om oppdeling i eierseksjoner  i den elektroniske utgaven av NEFs håndbok.

 

Trenger dere råd og veiledning? NEFs juridiske avdeling hjelper!

Juridisk avdeling (bildet over) består av Linda Klokk,  Nina Fodstad Skumsrud (leder) og Katerin Lind-Klev .

NEFs juridiske avdeling bistår medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre.

Les mer her for viklår og priser

Del artikkel: