Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører…Les mer →


Dokumentavgiften – standardformuleringer

I tillegg til formuleringen må det også vises til hjemmesgrunnlaget for fritaket. Avgiftsvedtak¹ Avgift² Gjelder Formulering § 1 (1) 2,5 % Hovedregel: 2,5 % av avgiftsgrunn­laget ³ Salgsverdien av eiendommen er kr…… § 1 (1) 250,- Minimumssats § 1 (2)…Les mer →


Tinglysing

Statens kartverk er nasjonal tinglysingsmyndighet, både hva gjelder tinglysing i fast eiendom og for tinglysing av andel i borettslag. Tinglysing i fast eiendom Alle dokumenter for tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverks hovedkontor på Hønefoss. Alle dokumenter må…Les mer →


Håndbok del 1: Om NEF

Se også: Del 2 – Faglig del Del 3 – Medlemsdel   Forord til NEFs håndbok Historikk Om Norges Eiendomsmeglerforbund Hvem gjør hva i NEF NEFs forbrukerådgiver i Bolighandelen Medlemsskap i NEF Studentmedlemskap i NEF NEFs fagtilbud   Aktuelle webadresser…Les mer →


Lovbestemt krav til etterutdanning

Eiendomsmeglingsloven pålegger etterutdanning for ansatte i eiendomsmegling­­­bransjen. Hvem omfattes av etterutdanningskravet? Etterutdanningskravet gjelder for personer som er engasjert i eiendomsmegling og som har eiendomsmeglerbrev, tillatelse som eiendomsmegler etter overgangsreglene eller tillatelse som jurist. I tillegg gjelder det for advokater og…Les mer →


NEFs kurs og konferanser

NEF arrangerer en rekke kurs og konferanser med høy faglig kvalitet


Aktuelle webadresser

www.nef.no -Norges Eiendomsmeglerforbund www.bolig360.no -NEFs forbrukernettsider med eiendomsmeglerregister og forbrukerstoff www.eiendomsmeglingsnemnda.no -Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester www.forumfornaring.no -Forum for Næringsmeglere www.eiendomnorge.no -Eiendom Norge www.ntf.no -Norges Takseringsforbund www.huseierne.no -Huseiernes Landsforbund www.skatt.no -Skattebetalerforeningen www.tomtefesterforbundet.no -Tomtefesterforbundet Rettskilder: www.lovdata.no -Rettskildedatabase, sentrale lover og forskrifter gratis tilgjengelig…Les mer →


Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling.


Studentmedlemskap i NEF

Allerede i studietiden vil studenter på eiendomsmeglerstudiet kunne ha god nytte av å tegne studentmedlemskap i NEF. Studentmedlemskapet i NEF koster i 2018 400 kroner per skoleår, fra september til september. Som studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post…Les mer →


Medlemskap i NEF

Hva må til for å kunne bruke tittelen «MNEF»?


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no