Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling.

1. Kurs og etterutdanning

NEF er den største kursleverandøren til eiendomsmeglingsbransjen, og har en bred kursportefølje. NEF tilbyr spesialiserte kurs med ulike kurstemaer og av forskjellig omfang over hele landet.

NEF bestreber seg på å tilby markedet kurs med høyt faglig nivå tilpasset bransjens behov. Medlemmer av NEF og studenter med studentmedlemskap får rabatt på våre kurs.

Se kursoversikt på nef.no/kurs

2. NEFs Dokumentsamling og kunnskapsbase

På medlemssidene «Min side» på www.nef.no finner du også artikkelsamling og annet relvant fagstoff. Medlemmer av NEF har gratis tilgang til hele basen.

På medlemssidene «Min NEF» finnes NEFs Dokumentsamling med relevante kontraktsmaler, standarddokumenter, maler for oppdragsavtaler og en rekke andre dokumenter. I dokumentsamlingen finner man for eksempel:

Kontraktsmaler

 • Vi har utviklet «ulåste» maler for:
 • Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig
 • Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig «som den er»
 • Kjøpekontrakt for salg av aksjeleilighet
 • Kjøpekontrakt for salg av andelsleilighet i borettslag
 • Kjøpekontrakt for salg av bolig under oppføring (selveier og andel)

Mal for oppdragsavtale:

 • Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig eller fritidsformål, i forbrukerforhold
 • Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig- eller fritidsformål, utenfor forbrukerforhold
 • Oppdragsavtale for oppgjørsoppdrag
 • Oppdragsavtale for prosjektmegling av fast eiendom til bolig eller fritidsformål

Skjemasamling tvangssalg

Til bruk for medlemmer som påtar seg oppdrag som rettens medhjelper ved tvangssalg har NEF utarbeidet en hel skjemasamling. Denne ligger i sin helhet i Dokumentsamlingen på «Min NEF» via www.nef.no til fri bruk for medlemmer.

3. Arbeidsrutineskjema

NEF har utarbeidet et felles skjema for rutiner ved salg av ulik type eiendom. Skjemaet er tilpasset salg av:

 • Fast eiendom
 • Andelsleilighet
 • Aksjeleilighet

Skjemaet er til stor hjelp for å sikre at ikke arbeidsoppgaver blir uteglemt, og kan samtidig benyttes som saksmappe.  For MNEF. Skjemaet kan bestilles i folio størrelse i pakker à 50 stk. Pris: kr 600,- pr. pakke. Mva. og porto tilkommer

4. Pensumlitteratur til eiendomsmeglerstudiet

NEF utgir følgende bøker som inngår i pensumlitteraturen på eiendomsmeglerstudiet:

 • Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 1
 • Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2
 • Oppgjør av eiendomshandler
 • Sameie
 • Tvangssalg gjennom eiendomsmegler

I tillegg formidler NEF bøkene:

 • Kjøp av fast eiendom – med kommentarer til avhendingsloven (Trygve Bergsåker)
 • Kjøp av ny bolig – med kommentarer til bustadoppføringsloven (Trygve Bergsåker)
 • Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (Christina Lyngtveit-Petersson/Christian Bohne)
 • Eiendomsmegling – omsorgsplikt og god meglerskikk (Trygve Bergsåker)

Les mer: Du finner oversikt over bøkene her.

5. Forbrukerinformasjon

NEF har egen forbrukernettside på Bolig360.no. Her ligger forbrukerinformasjon om blant annet kjøp av brukt bolig og fritidsbolig, kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring, ulike eierformer m.v. tilgjengelig. For spørsmål om bolighandel, kan forbruker ringe NEFs Forbrukerrådgiver på telefon 4000 01 02. Tjenesten er gratis for forbruker.

All informasjon på Bolig360.no er utviklet av Norges Eiendomsmeglerforbund for å forenkle informasjonsplikten medlemmene har overfor interessenter, kjøpere og selgere.

6. NEFs Håndbok

NEFs Håndbok er et nyttig verktøy for eiendomsmeglerne i en travel hverdag. Boken gir blant annet oversikt over relevante lover og regler. Håndboken oppdateres årlig. Håndboken sendes alle NEF-medlemmer gratis. Studenter kan bestille Håndboken til rabattert pris som er kr 610,- inkl. mva. og porto. Øvrige kan kjøpe boken til kr 910,-.

7. Eiendomsmegleren

Som medlem i NEF får du tilsendt tidsskriftet Eiendomsmegleren 6  ganger i året.

Bladet inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, ­arkitektur, boligpriser, trender, oversikt over NEF-kurs som skal avholdes og annonser for ledige stillinger.

NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige abonnenter betaler kr 900,- pr. år.

9. Nyhetsbrev

NEFs nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmene. Nyhetsbrevet tar for seg de viktigste sakene som eiendomsmeglere bør holde seg oppdatert på, som for eksempel relevante lovendringer, rundskriv fra Finanstilsynet, nyheter fra departementene, arbeid NEF har gjort eller viktige saker i media.

10. NEFs kontraktsmaler tilgjengelig for leverandører av meglersystemer:

Kontraktsmal for brukt bolig:

 • Kjøpekontrakt: For salg av brukt bolig og fritidsbolig
 • Kjøpekontrakt: For salg av brukt bolig og fritidsbolig «som den er»
 • Kjøpekontrakt: For salg av aksjeleilighet
 • Kjøpekontrakt: For salg av andelsleilighet i borettslag

Mal for oppdragsavtale:

 • Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig eller fritidsformål, i forbrukerforhold
 • Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig- eller fritidsformål, utenfor forbrukerforhold
 • Oppdragsavtale for oppgjørsoppdrag
 • Oppdragsavtale for prosjektmegling av fast eiendom til bolig eller fritidsformål

Kontakt NEF på firmapost@nef.no for priser og vilkår.

Informasjon og bestilling ved:

Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo
Tlf: 22 54 20 80

E-post: firmapost@nef.no

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no