Dokumentavgiften – standardformuleringer

I tillegg til formuleringen må det også vises til hjemmesgrunnlaget for fritaket.

Avgiftsvedtak¹

Avgift²

Gjelder

Formulering

§ 1 (1)

2,5 %

Hovedregel: 2,5 % av avgiftsgrunn­laget ³

Salgsverdien av eiendommen er kr……

§ 1 (1)

250,-

Minimumssats

§ 1 (2)

1000,-

Førstegangsoverføring av hjemmel til eierseksjon i f.m. oppløsning av boligaksjeselskap

Skjøtet gjelder førstegangsoverføring til aksjonær i forbindelse med oppløsning av boligaksjeselskap og oppdeling av eiendommen i eierseksjoner

§ 1 (2)

1000,-

Førstegangsoverføring av hjemmel til fysisk del av eiendom i f.m. oppløsning av borettslag

Skjøtet gjelder førstegangsoverføring til andelshaver i forbindelse med oppløsning av borettslag og fysisk deling av eiendommen

§ 1 (2)

1000,-

Førstegangsoverføring av hjemmel til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av boligaksjeselskap

Skjøtet gjelder førstegangsoverføring til aksjonær i forbindelse med oppløsning av boligaksjeselskap og fysisk deling av eiendommen

§ 2 a

Fritak (ev. fradrag)

Gaveandel i dokument som inneholder gave og lignende til det ­offentlige eller til stiftelser og ­legater med allmennyttige formål, eller til foreninger med allmennyttige formål som har styresete her i landet (ev. grunnlag oppgis)

Skjøtemottaker er det offentlige eller stiftelse/legat med allmennyttig formål. Det betales intet vederlag (ev.: … bortsett fra overtagelse av påhvilende pantegjeld kr …)

§ 2 a

Fritak (ev. fradrag)

Gaveandel i dokument som inneholder gave, donasjon o.l. til foreninger med allmennyttige formål som har styresete her i landet (ev. grunnlag oppgis)

Det betales intet vederlag (ev.: … bortsett fra overtagelse av påhvilende pantegjeld kr …). Skjøtemottakeren er forening med allmennyttig formål med styresete her i landet

§ 2 b

0,-

Dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner

Skjøtemottakeren er diplomatisk ­misjon / konsulær misjon

§ 2 d

Fritak (ev. fradrag)

Egen sameieandel i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie (ev. grunnlag oppgis)

Overtagelsen gjelder oppløsning av sameie. De tidligere sameiere får hjemmel til fysisk bestemte deler av sameiet som i verdi svarer til de ­ideelle sameiedeler

Fritak (ev. fradrag)

Innveksling av tidligere tinglyste ideelle sameiedeler med andeler i eierseksjonssameie (omdanning av tingsrettslig sameie til eierseksjonssameie) i den utstrekning det ikke skjer noen forrykning av verdirelasjonene (ev. grunnlag oppgis)4

Overføringen er ledd i oppdelingen av eiendommen i eierseksjoner. Ved omdanning av det tingsrettslige sameie til eierseksjonssameie skjer det ikke noen forrykning av verdirelasjonene

§ 2 e 5

0,-

Overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller/registrerte partnere

Skjøtet gjelder overføring av hjemmel mellom ektefeller/registrerte partnere

§ 2 f

Fritak (ev. fradrag)

Ideell arveandel etter loven ved over­tagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo (ev. grunnlag oppgis)

… verdi kr…… Skjøtemottakeren er arving etter loven for …/… del

§ 2 g

Fritak

Overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle/registrerte partner i forbindelse med salg etter reglene om tvangssalg

Forholdet vil vanligvis fremgå av tvangssalgsskjøtet sammenholdt med grunnboken

§ 3

Tomte­verdien

Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk betales avgift bare av salgsverdien av tomten (grunnlaget oppgis)

Skjøtet gjelder førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk (Andel av) salgsverdien av tomten utgjør kr……

§ 3

Tomte­verdien

Ved overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av salgsverdien av tomten (grunnlaget oppgis)

Skjøtet gjelder overføring av bygg under arbeid (Andel av salgsverdien av tomten inkl. utg. til vei, vann, kloakk m.v. utgjør kr ……)

0,-

Førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning på festet grunn som ikke er tatt i bruk

Skjøtet gjelder førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk. Bygningen ligger på festet grunn

0,-

Overføring av bygg under arbeid på festet grunn

Skjøtet gjelder overføring av bygg under arbeid. Bygningen ligger på festet grunn

For­skrifter

Skattetakst

§2-2 (4) i.f.: Er salgsverdien ikke opplyst, nyttes ligning- eller skattetaksten med et tillegg som fastsettes i samråd med vedkommende likningskontor. Statens kartverk ser dette sjelden i praksis og tilstreber heller å fremskaffe en meglertakst/annen dokumentasjon for hva som er riktig avgiftsgrunnlag

Overdragelsen skjer vederlagsfritt.

På grunnlag av skattetaksten kr …… eller

På grunnlag av takst kr …….. settes eiendommens verdi til kr …….

Opprinnelig utarbeidet av Oslo Byskriverembete
Oppdatert av NEF februar 2018

 

  1. Dokumentavgift 2016 – Rundskriv  fra Skattedirektoratet (Se skatteetaten.no/dokumentavgift)
  2. Avgiftsgrunnlaget avrundes nedover til nærmeste kr 10
  3. Avgiftsgrunnlaget (=salgsverdien) avrundes nedover til nærmeste kr 1.000
  4. Skattedirektoratets rundskriv punkt 3.
  5. Se også § 8 i lov om dokumentavgift av 12. desember 1975 nr 59
  6. Forskrift om dokumentavgift fastsatt 16. desember 1975 med senere endringer
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no