NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Tinglysing

Statens kartverk er nasjonal tinglysingsmyndighet, både hva gjelder tinglysing i fast eiendom og for tinglysing av andel i borettslag.

Tinglysing i fast eiendom

Alle dokumenter for tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverks hovedkontor på Hønefoss. Alle dokumenter må sendes i original, vedlagt en kopi. Tinglyste dokumenter og faktura for gebyr og avgifter sendes til den som har begjært tinglysingen. Saksbehandlingstid for vanlige saker er ca. en uke.

Tinglysing i borettslagsandel

Alle dokumenter for tinglysing i borettslagsandeler skal sendes til Statens kartverk Ullensvang. Alle dokumenter må sendes i original, vedlagt en kopi. Tinglyste dokumenter og faktura på gebyr sendes til den som har begjært tinglysingen. Saksbehandlingstid for vanlige saker er ca. en uke.

Kundesenter for tinglysing i fast eiendom og borettslag

Et felles kundesenter for spørsmål og veiledning knyttet til tinglysing i fast eiendom og i borettslagsandeler er lokalisert i Ullensvang i Hardanger. All publikumskontakt – både for private og profesjonelle brukere – skjer til kundesenteret.

Husk å ha klart kommunenavn, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer ved kontakt vedrørende fast eiendom. Dersom henvendelsen gjelder andel i borettslag, må du ha klart borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummeret til andelen du vil ha informasjon om.

Du finner mye informasjon om tinglysing, som for eksempel «Sjekkliste for tinglysing» og «Rundskriv for Tinglysing», på www.kartverket.no

Kontaktinformasjon:

Tinglysingstelefonen: 32 11 80 00 (09.00 – 15.00)

E-post: post@kartverket.no

Besøksadresse tinglysingsresepsjonen:

Kartverksveien 21, Hønefoss

Postadresse fast eiendom:

Kartverket Tinglysing

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

Faks: 32 11 88 01

Postadresse borettslagsandeler:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik
Faks: 32 11 86 02

E-TINGLYSING

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til ting­lysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken. Første versjon av løsningen ble satt i drift 18. april 2017.

Det nye systemet legger til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet, og vil føre til:

  • raskere utbetaling av lån
  • raskere eiendomsoverdragelser
  • kortere perioder for mellomfinansiering

Etter endringen i tinglysingsloven § 20 følger prioritetsrekkefølgen det eksakte tidspunktet et elektronisk dokument er registrert i grunnboken, og dokumentet vil i kollisjonstilfeller gå foran dokumenter som er registrert senere samme dag. Grunnboksutskriften viser det eksakte tidspunktet, inkludert klokkeslettet, et dokument er tinglyst. Det fremgår av grunnboksutskriften fra hvilket klokkeslett den er oppdatert på.

For brukere av det nye systemet for elektronisk tinglysing innebærer dette en mye raskere kontroll av at det tinglyste dokumentet har fått den forutsatte prioriteten, og tilhørende transaksjoner kan gjennomføres umiddelbart.

Papirbaserte dokumenter

Det nye systemet for elektronisk tinglysing er i første omgang tilrettelagt for profesjonelle brukere. Det er fortsatt mulig for privatpersoner og andre å sende inn papirbaserte dokumenter til tinglysing. Papirbaserte dokumenter vil bli behandlet fortløpende samme dag som de er mottatt, forutsatt at dokumentene er innkommet før klokken 14.00. Dokumentene blir ikke umiddelbart registrert i grunnboken, men blir først regnet som registrert og får prioritet i grunnboken fra klokken 21.00 samme dag.

Dette innebærer at papirbaserte dokumenter som er registrert samme dag får likestilt prioritet. De vil likevel få prioritet bak elektroniske dokumenter som er tinglyst tidligere enn klokken 21.00 samme dag.

Unntak for tvangsforretninger

Utleggs- og arrestforretninger går foran andre tinglyste dokumenter samme dag, jf. tinglysingsloven § 20 tredje ledd. Det innebærer at tvangsforretninger får beste prioritet, uavhengig av hvilket klokkeslett forretningen ble registrert i grunnboken. Er flere utleggsforretninger registrert samme dag går den eldste foran.

Du kan lese mer om e-tinglysing på www.kartverket.no

Del artikkel