Aktuelle webadresser

www.nef.no -Norges Eiendomsmeglerforbund

www.bolig360.no -NEFs forbrukernettsider med eiendomsmeglerregister og forbrukerstoff

www.eiendomsmeglingsnemnda.no -Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

www.forumfornaring.no -Forum for Næringsmeglere

www.eiendomnorge.no -Eiendom Norge

www.ntf.no -Norges Takseringsforbund

www.huseierne.no -Huseiernes Landsforbund

www.skatt.no -Skattebetalerforeningen

www.tomtefesterforbundet.no -Tomtefesterforbundet

Rettskilder:

www.lovdata.no -Rettskildedatabase, sentrale lover og forskrifter gratis tilgjengelig

www.rettsdata.no -Gyldendal Rettsdata; rettskildedatabase, betalingstjeneste

www.finanstilsynet.no  -Finanstilsynet, her legges bl.a. ut rundskriv, høringer og brev til bransjen.

Statens kartverk:

www.kartverket.no -Startsiden til Statens kartverk

www.tinglysing.no -Statens kartverks side for tinglysing, her finnes blant annet rundskriv for tinglysingen, skjemaer og blanketter m.m.

Andre offentlige instanser:

www.forbrukertilsynet.no -Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet)

www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet

www.skatteetaten.no -Skatteetaten

www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim

www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering

www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, ­informasjon om energimerking av boliger

www.brreg.no -Brønnøysundregistrene

www.altinn.no -Statens side for bl.a. innrapportering i næringslivet

www.ssb.no -Statistisk Sentralbyrå

www.dibk.no -Direktoratet for byggkvalitet

Stortinget, regjeringen og domstolene:

www.regjeringen.no

www.stortinget.no

www.domstol.no

Utenlandske linker:

www.realtor.org -Amerikansk eiendomsmeglerorganisasjon

www.de.dk -Dansk ejendomsmæglerforening

www.maklarsamfundet.se -Mäklarsamfundet, svensk eiendomsmeglerforening

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no