NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Aktuelle webadresser

www.nef.no -Norges Eiendomsmeglerforbund

www.bolig360.no -NEFs forbrukernettsider med eiendomsmeglerregister og forbrukerstoff

www.eiendomsmeglingsnemnda.no -Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

www.forumfornaring.no -Forum for Næringsmeglere

www.eiendomnorge.no -Eiendom Norge

www.ntf.no -Norges Takseringsforbund

www.huseierne.no -Huseiernes Landsforbund

www.skatt.no -Skattebetalerforeningen

www.tomtefesterforbundet.no -Tomtefesterforbundet

Rettskilder:

www.lovdata.no -Rettskildedatabase, sentrale lover og forskrifter gratis tilgjengelig

www.rettsdata.no -Gyldendal Rettsdata; rettskildedatabase, betalingstjeneste

www.finanstilsynet.no  -Finanstilsynet, her legges bl.a. ut rundskriv, høringer og brev til bransjen.

Statens kartverk:

www.kartverket.no -Startsiden til Statens kartverk

www.tinglysing.no -Statens kartverks side for tinglysing, her finnes blant annet rundskriv for tinglysingen, skjemaer og blanketter m.m.

Andre offentlige instanser:

www.forbrukertilsynet.no -Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet)

www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet

www.skatteetaten.no -Skatteetaten

www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim

www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering

www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, ­informasjon om energimerking av boliger

www.brreg.no -Brønnøysundregistrene

www.altinn.no -Statens side for bl.a. innrapportering i næringslivet

www.ssb.no -Statistisk Sentralbyrå

www.dibk.no -Direktoratet for byggkvalitet

Stortinget, regjeringen og domstolene:

www.regjeringen.no

www.stortinget.no

www.domstol.no

Utenlandske linker:

www.realtor.org -Amerikansk eiendomsmeglerorganisasjon

www.de.dk -Dansk ejendomsmæglerforening

www.maklarsamfundet.se -Mäklarsamfundet, svensk eiendomsmeglerforening

Del artikkel