Stikkord: boligdebatt

Fornøyde kunder av eiendomsmeglingstjenester

Eiendomsmeglere scorer i gjennomsnitt veldig høyt på kundetilfredsmålinger, og i året utgave av Norsk Kundebarometer klatrer eiendomsmeglerkjedene ytterligere et hakk opp på listen. Alle…

Prisene i bruktboligmarkedet er drevet opp av svekkelsen i nyboligmarkedet

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1 prosent i april 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Så langt i år…

Skilsmisse og skjevdeling av verdier – ekteskapsloven § 59

Oppløses et ekteskap ved skilsmisse skal de tidligere ektefellers verdier og gjeld deles. Har de tidligere ektefeller felleseie, er det rettslige utgangspunktet likedeling av…
Betaling og escrow-avtaler

Selgers ansvar for uriktige opplysninger etter meglerstandarden

Avtaler om kjøp og salg av næringseiendom i Norge inngås normalt med utgangspunkt i meglerstandarden. Meglerstandarden inneholder en såkalt garantikatalog, der selger garanterer for…

Sameierbrøk i eierseksjonssameier

Ved seksjonering skal hver seksjon gis en sameiebrøk. Det er likevel ingen regler i eierseksjonsloven som forteller hvordan sameiebrøken skal fastsettes. I denne artikkelen…

Hvordan legge til rette for flere boliger i Bergen?

NEFs erfaring er at storbykommuner som har en klar og utalt ambisjon om å legge til rette for flere boliger lykkes bedre enn kommuner…

Utfylling av hjemmelserklæring når testamentsarvinger arver et begrenset beløp

Etter tinglysingsloven § 14, 1. ledd har den grunnboken utpeker som eier, eller som godtgjør at rådigheten er gått over til ham ved eierens…

Indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom

Det er et krav at rapporteringspliktige skal oppfylle forpliktelsene i både hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket.  Treff i sanksjonslister, og eventuell annen informasjon, innebærer for det…

Meglers opplysningsplikt om byggesaker i nærområdet

Informasjon om byggesaker i nærområdet kan være av stor betydning for potensielle boligkjøpere – særlig ved salg av boliger som har utsikt og begrenset…

Verdien av riktig prising

Økende avvik er et fenomen som ofte oppstår i raskt stigende markeder.   Med tilgjengelige digitale systemer som viser solgt-pris uten at man må vente helt til tinglysning,…

BORI-dommene – en overordnet innføring

Det følger av BORI-dommene at ansvarlige foretak kan bli erstatningsansvarlig ved brudd på offentligrettslige regler. Men hva er BORI-dommene, og hvilken betydning har avgjørelsene…

Ekspropriasjon av nærings- og utviklingseiendom

Erstatningsutmåling i stadig utvikling Ekspropriasjon er et praktisk virkemiddel for å gjennomføre reguleringsplaner og viktige samfunnsoppgaver. For å sikre forutberegnelighet i både salgs- og…