NEF logo – Kopi

Viktig med gode forberedelser

Bygningssakkyndige melder om at de foreløpig har god kapasitet til å lage tilstandsrapporter, men de oppfordrer samtidig både eiendomsmeglere og boligselgere til å forberede salgsprosessen i god tid.

Dette kommer fram i en undersøkelse gjort blant medlemmene til Norsk Takst.

I undersøkelsen kommer det fram at flertallet at bygningssakkyndige foreløpig har god nok kapasitet til å ta unna økt arbeidsmengde som følge av nye krav til tilstandsrapporter. Samtidig mener seks av ti at det kan bli pressproblemer når mange boliger skal ut i markedet samtidig før sommeren. Dette gjelder spesielt i pressområder med høy boligomsetning.

Det kan forekomme både lokale variasjoner i kapasiteten til bygningssakkyndige, og det kan i tillegg være enkelte bygningssakkyndige som har større pågang. For å unngå forsinkelser i disse tilfellene oppfordrer eiendomsmeglere til å sonderer kapasiteten til andre bygningssakkyndige i området.

Start i god tid

Rådet til både bygningssakkyndige og eiendomsmeglere er derfor å starte forberedelsene i god tid, ikke minst når det gjelder å bestille befaringen som skal ligge til grunn for den bygningssakkyndiges tilstandsrapport. For å lage en realistisk tidslinje frem mot ønsket dato for visning, blir planlegging og godt samarbeid mellom alle involverte viktig. 

Det vil også være viktig at eiendomsmegleren minner oppdragsgiver om å legge til rette slik at bygningssakkyndige får gjort sine undersøkelser.

Et av områdene hvor samhandling mellom bransjeaktørene er viktig, er for partene å sørge for at flyten med grunnlagsdokumentasjon er så bra som mulig. God dialog mellom aktører som Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseierne, Forbrukerrådet og takstbransjen tar nå sikte på å styrke rutiner og informasjonsflyt på slike områder. 

Lang holdbarhet

Etter de nye reglene gjelder tilstandsrapporter i hele 12 måneder. Det gjør det tryggere for selger å bestille befaring fra bygningssakkyndige tidlig. På den måten unngår man også å bli rammet av eventuelle pressproblemer før sesongtopper i boligmarkedet. Del artikkel