Viktig å holde boligmarkedet i gang

  • Av: Silje Nesteng Andresen
  • 31. mars 2021
  • nyhetsbrev
ROLIG NÅ: Nabolaget ser rolig ut nå. Men hvordan er lydnivået på kveldstid? Ta en spaningstur!

NEF oppfordrer medlemmene igjen til å etterleve smittevernregelverket og følge bransjens koronaretningslinjer med den største aktsomhet. Det er nødvendig med tett og god dialog både med oppdragsgivere og interessenter  for å sikre at regelverket blir forstått og fulgt.

Hverdagene og nyhetsbildet den siste tiden har vært preget av høye smittetall og skjerpede tiltak. I Oslo har man levd under strenge tiltak i lang tid, mens det i andre deler av landet generelt sett har vært et lavt smittetrykk, men med noen smittetopper. Befolkningen i deler av landet som hittil ikke har vært direkte berørt i særlig grad, har i det siste fått risikoen tett på. Nye landsomfattende og lokale tiltak har kommet til.

De strenge smitteverntiltakene som gjelder setter ikke formelle begrensninger for gjennomføring av bolighandelen. Situasjonen krever imidlertid at visninger og andre deler av handelen som medfører kontakt med mennesker gjennomføres innenfor et strengt smittevernregime.

Stor betydning at bolighandelen ikke stopper opp

Vi står fortsatt oppe i en stor og nødvendig dugnad som skal bidra til at samfunnet kan holdes i gang. At bolighandelen ikke stopper opp har stor velferdsmessig betydning for befolkningen, de aller fleste som kjøper og selger bolig gjør det fordi de har behov for å flytte fra et hjem til et annet. Det sier seg selv at dette ikke bare har en praktisk side, men at det også vil ramme folk som en ekstrakostnad dersom bolighandelen stopper opp og mange blir sittende med mellomfinansiering på ubestemt tid.

Heldigvis er vaksineringsprosessen i gang, og denne uken kom det også forskningsbaserte holdepunkter for at vaksinen ikke bare hindrer infeksjonssykdom, men også smittespredning. Det har hittil vært usikkert.

Det er god grunn til å håpe på lys i tunellen denne gangen, selv om vi alle må fortsette innsatsen en tid til.  

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no