Randi Hollingen - Foto: Jonas Karlsen

Nytt fra styret i NEF

Styret hadde to møter i mars, som i hovedsak dreide seg om det kommende landsmøtet og forberedelser til dette. Årsregnskapet for NEF for 2021 ble godkjent med et godt resultat til tross for at vi har vært gjennom en uvanlig styreperiode med pandemi. Revidert budsjett for 2022, samt budsjetter for 2023 og 2024 ble vedtatt og fremmes for landsmøtet i mai. Videre har styret jobbet med å fullføre årsberetningen for perioden 2020 til 2022, som vil bli fremlagt for delegatene på landsmøtet i Kristiansand 12. mai 2022.

Styret har også jobbet aktivt med å revidere NEFs kommunikasjonsstrategi etter forslag fra Engasjementsutvalget og etter gode innspill fra lokalforeningene. I kjølvannet av dette er det nå vedtatt å få utviklet nye nettsider for NEF, som vi gleder oss til at kommer på plass til høsten.

Det ble i mars også avholdt et særdeles vellykket tillitsvalgtseminar i Oslo, hvor alle lokalforeninger var godt representert. Seminaret hadde både løpende arbeid og landsmøtesaker på agendaen, men det ble også god tid til en hyggelig sosial samling etter en lang møtedag.

Andre temaer som styret har brukt tid på i den senere tid er FINN-saken, koblingsspørsmål, dialogmøter med andre organisasjoner og løpende oppfølging av status etter ikraftsetting av den reviderte avhendingsloven.

Styret vedtok i mars å donere kr 150.000 fra NEFs humanitære fond til Redd Barnas viktige arbeid i Ukraina.

Og til slutt, men ikke minst: NEF fyller 90 år i år! Dette skal markeres på ulike måter gjennom året, både i forbindelse med vårkonferansen, men også lokalt i lokalforeningene. Alle lokalforeninger vil få et tilskudd fra NEF sentralt for å gjennomføre lokale markeringer.

Jeg gleder meg til å se mange av dere i Kristiansand til Vårkonferanse og Landsmøte 11. – 13. mai i år!

I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god påske!

Hilsen Randi

Del artikkel