«Kommer for salg»-markedsføring

NEF juridisk blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om reglene for å markedsføre bruktboliger med «Kommer for salg». Ikke sjelden viser det seg at henvendelsen egentlig gjelder hvorvidt konkurrenter opptrer i tråd med regelverket eller ikke. NEF juridisk ser derfor grunn til å minne om følgende:

I tidligere «Bransjenorm for markedsføring av bolig» (2014) sto det at lovpålagte opplysningene etter emgll. § 6-7 skulle være tilgjengelig i skriftlig form før annonsering, og at salgsoppgaven senest skulle være tilgjengelig 48 timer før første annonserte visning. Dette ble av mange tolket slik at eiendommer kunne markedsføres før salgsoppgaven var utarbeidet, forutsatt at lovpålagte opplysninger var innhentet og salgsoppgaven uansett var tilgjengelig 48 timer før annonsert visning.

I gjeldende veiledning fra 2018, Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig, står det i pkt. 3.8. at:

«Finanstilsynet har uttalt at eiendomsmeglere må ha utarbeidet salgsoppgaven før de lovlig kan markedsføre at en bolig er til salgs, eller vil komme for salg. Det vil normalt være i strid med god meglerskikk å legge til rette for at kjøpsavtale blir inngått uten at kjøperen har mottatt salgsoppgaven.


Det er imidlertid akseptert at en bolig markedsføres før salgsoppgaven er utarbeidet, dersom den anonymiseres slik at det ikke gis opplysninger som gjør at boligen kan identifiseres og selger kontaktes direkte.

Eksempler på opplysninger som gjør at boligen kan bli gjenkjent kan være informasjon om boligens beliggenhet/adresse eller bruk av bilde som viser kjennetegn eller særpreg ved boligen.»

Uttalelsen det henvises til i Forbrukertilsynets veiledning er Finanstilsynets brev 18. desember 2012, hvor det er fremkommer at salgsoppgaven «Etter Finanstilsynets vurdering må […] være utarbeidet før annonsering eller annen henvendelse til markedet om at boligen er eller vil komme for salg».

Endringen i gjeldende veiledning om markedsføring av bolig medførte en innskjerping av den praksisen som var utledet av Bransjenormen av 2014 når det gjelder «Kommer for salg»-markedsføring ved bruktsalg.  Det er ikke tilstrekkelig at megler har innhentet opplysningene, men ikke laget salgsoppgaven, når en identifiserbar eiendom markedsføres med «Kommer for salg».
Vi presiserer at det ikke har noen betydning hvorvidt eiendommen markedsføres på det åpne marked (typisk finn.no) eller overfor en mer begrenset kundegruppe, f.eks. overfor foretakets egen kundedatabase.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at overnevnte ikke gjelder for prosjektert bolig. Ved markedsføring av prosjektert bolig kan «kommer for salg»-markedsføring benyttes dersom megler har gjort utbygger oppmerksom på at ingen boliger kan selges før markedsført salgsstart. Salgsoppgaven må videre være klar innen denne datoen, se Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig pkt. 4.5.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no