Håndboka

Digital håndbok

Fra og med i år har alle ordinære medlemmer i NEF fått egen digital tilgang til NEFs håndbok for medlemmer. Den digitale håndboken ligger på innloggede sider for medlemmene på www.nef.no under Min NEF.

Innlogging gjøres ved å legge inn ditt mobilnummer og deretter passord. Dersom du ikke har vært innlogget på Min NEF tidligere velger du «Glemt passord» første gangen, og du vil få tilsende en kode på sms. Deretter legger inn et eget valgfritt passord.

Inne på «Min NEF» kan alle medlemmer legge inn endringer i adresse eller arbeidsforhold, finne oversikt over sine kurstimer, hente ut standarddokumenter og maler samt gjøre oppslag i den digitale håndboken.

Den digitale håndboken er bygget opp på samme måte som tidligere papirbaserte håndbøker, og har oppdatert informasjon som vil være nyttig for medlemmene å ha lett tilgjengelig på ulike digitale plattformer.

Innledningsvis i Håndboken finner du informasjon om NEF, medlemskap, kontaktinformasjon til de ansatte i NEF, fagtilbud fra NEF, etterutdanningskrav osv.

I den faglige delen har vi samlet aktuelle lover og forskrifter, regelverk om skatter og avgifter, markedsføring, tinglysing, dokumentavgift, seksjonering, konsesjon osv. I årets utgave av Håndboken finner du også de vedtatte lovendringene til avhendingsloven, som trer i kraft ved nyttår. På slutten av den faglige delen finner du en engelsk ordliste med nyttige ord og uttrykk for eiendomsmeglere.

Bakerst i håndboken finner du medlemsdelen med en oversikt over NEFs mål 2020-2022, oversikt over styret i NEF og styrene i NEFs lokalforeninger 2021, NEFs lover, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene.

Vi håper den digitale håndboken er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer i en travel meglerhverdag!

Del artikkel