Påmeldingsvisninger

Siden utbruddet av koronapandemien i mars 2020 har visninger, med begrunnelse i smittevernhensyn, blitt organisert som s.k. påmeldingsvisninger .

Som kjent ble de nasjonale retningslinjene opphevet den 25. september 2021, og det er derfor ikke lenger et krav at man praktiserer påmelding og adgangsbegrensning av smittevernhensyn. Eiendomsmeglingsregelverket har heller ikke særlige regler for organisering av visninger.

Vi oppfatter det slik at erfaringen med påmeldingsvisninger gjennomgående har vært meget positive, og noe mange ønsker å fortsette med. Bedre tid til dialog med hver enkelt interessent, mer ro på befaring, kontroll på deltakere på visning, og mindre risiko for tomme visninger og bomturer for megler, er blant fordeler som gjerne trekkes frem.

At man ikke lenger har plikt til å organisere visninger med påmelding, er ikke til hinder for at man velger å fortsette med det. Hva som er hensiktsmessig for avvikling av visninger må vurderes konkret for hvert tilfelle og avklares med oppdragsgiver. Vi antar, grunnet mange positive erfaringer, at visningspåmeldinger kommer til å bli videreført i stor grad.

Selv om de nasjonale retningslinjene er opphevet, kan det bli gitt lokale forskrifter og retningslinjer som må følges.

For øvrig må arbeidsgivere oppfyller plikter med hjemmel i arbeidsmiljøloven (Les mer her: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (arbeidstilsynet.no)) , blant annet plikt til å foreta en risikovurderinger hvor smittefare kan være en aktuell risiko.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no