Klar for visning?
Følg vår guide!

Påmeldingsvisninger

Siden utbruddet av koronapandemien i mars 2020 har visninger, med begrunnelse i smittevernhensyn, blitt organisert som s.k. påmeldingsvisninger .

Som kjent ble de nasjonale retningslinjene opphevet den 25. september 2021, og det er derfor ikke lenger et krav at man praktiserer påmelding og adgangsbegrensning av smittevernhensyn. Eiendomsmeglingsregelverket har heller ikke særlige regler for organisering av visninger.

Vi oppfatter det slik at erfaringen med påmeldingsvisninger gjennomgående har vært meget positive, og noe mange ønsker å fortsette med. Bedre tid til dialog med hver enkelt interessent, mer ro på befaring, kontroll på deltakere på visning, og mindre risiko for tomme visninger og bomturer for megler, er blant fordeler som gjerne trekkes frem.

At man ikke lenger har plikt til å organisere visninger med påmelding, er ikke til hinder for at man velger å fortsette med det. Hva som er hensiktsmessig for avvikling av visninger må vurderes konkret for hvert tilfelle og avklares med oppdragsgiver. Vi antar, grunnet mange positive erfaringer, at visningspåmeldinger kommer til å bli videreført i stor grad.

Selv om de nasjonale retningslinjene er opphevet, kan det bli gitt lokale forskrifter og retningslinjer som må følges.

For øvrig må arbeidsgivere oppfyller plikter med hjemmel i arbeidsmiljøloven (Les mer her: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (arbeidstilsynet.no)) , blant annet plikt til å foreta en risikovurderinger hvor smittefare kan være en aktuell risiko.

Del artikkel