Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

Av: Nina F. Skumsrud, fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund

Som følge av virusutbruddet og iverksettelse av omfattende smitteverntiltak, antas at flere byggeprosjekter vil kunne bli forsinket. Forsinkelser kan skyldes både manglende tilgang på mannskap som følge av sykdom eller karantene, manglende materiell og forsinkelse i/hos offentlige etater. Flere entreprenører melder om at den globale logistikken er forstyrret slik at det har oppstått vanskeligheter i kontaktskjedene.

Les også: Koronasituasjonen for nye boligprosjekter – NEF.no

Eiendomsmegler skal ha omsorg for begge parter, og det er viktig at både forbruker og utbygger får informasjon om det aktuelle regelverket rundt forsinkelse. Dersom det oppstår en forsinkelse har forbruker krav på dagmulkt. Reglene om forsinkelse er inntatt i bustadoppføringslova §§ 17 flg. For å unngå å komme i en forsinkelse som gir forbruker krav på dagmulkt, er det av vesentlig betydning for utbygger å melde krav om fristforlengelse (tilleggsfrist) i tråd med reglene i bustadoppføringslova § 11. Utbygger har rett på slik tilleggsfrist dersom prosjektets fremdrift hindres av forhold utenfor entreprenørens kontroll, og det virusutbruddet man nå står ovenfor vil nok anses for å være en slik hindring. For å ha krav på tilleggsfrist må utbygger varsle forbruker om at en fristforlengelse vil bli krevet, og varselet må sendes «utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging» (buofl. § 11, (4)). Det er ikke et vilkår at utbygger angir konkret lengde på fristforlengelsen i dette varselet, men en konkretisering må gis når konsekvensene av den hindringen som gir rett på forlengelse er klarlagt.

Smitteutbrudd og karantene kan også hindre forbruker i å møte til avtalt overtakelse. Etter buofl. § 14 skal overtakelse skje ved «overtakelsesforretning» og i de fleste kontrakter er det , i tråd med buofl. § 15, inntatt en bestemmelse om at entreprenøren skal kalle inn til en slik med minst 7 dagers varsel. Lovens utgangspunkt er at dersom en av partene ikke møter til avtalt overtakelsestidspunkt, kan den andre parten gjennomføre overtakelsen – med de rettsvirkninger denne har – alene. Her er det dog viktig å huske på at dette gjelder kun dersom den som uteblir ikke har «gyldig grunn». Er kjøperen smittet av Koronaviruset eller er kjøper og hans hustandsmedlemmer satt i karantene, vil dette være gyldig grunn til ikke å møte til avtale overtakelse.

Avslutningsvis legges til at den oppståtte situasjonen er fullstendig ukjent for alle, og det kan oppstå situasjoner og spørsmål som man kanskje ikke har svar på med en gang. God dialog med både forbruker og utbygger er viktig, sammen med det å vise hensyn.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no