Kurt F_nef.no

Fra styreleder: Kjære medlemmer

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norge Eiendomsmeglerforbund

Vi er nå i en situasjon ingen av oss kunne forutse for kun en uke siden. Covid-19 har fått store konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt.

Enda er vi tidlig i forløpet av denne krisen, og den utvikler seg fra dag til dag. Nå er det viktig at vi alle bidrar til å beskytte de mest utsatte i samfunnet.

Mange er nå bekymret for egen næring og jobbsituasjon. Dette gjelder selvsagt også eiendomsmeglere. Mange av våre medlemmer arbeider på ren provisjonslønn og er ekstra utsatt for større svingninger i markedet.

Det er forståelig at mange vil kjenne på stor grad av usikkerhet dersom situasjonen skulle vedvare. Vi må være forberedt på at vår bransje vil bli rammet på lik linje med andre tjenesteytende næringer.

Vi vil følge nøye med på situasjonen og har allerede berammet 2 styremøter (gjennomføres på Teams.). Vi har også tett dialog med Eiendom Norge og har full tillit til at de koordinerer foretakenes felles tiltak.

Også for NEF får situasjonen stadig flere følger, med avlysning av arrangementer og kurs. Vi må også sørge for å ivareta våre ansatte og ta våre forhåndsregler.

Ingen tvil om at det er en krevende situasjon. Heldigvis har vi moderne digitale systemer som gjør at vi er fullt operative, selv om de fleste nå er på hjemmekontor.

Skal vi finne et lyspunkt oppi det hele,  må det være at noen tidligere har tenkt på, hva som kan skje i verste fall. Vi har som følge av dette blant annet fått strenge krav til bankenes egenkapitaldekning og vi har fått strenge boliglånsforskrifter.

Det kan vi prise oss lykkelig for nå. Vi er bedre rustet enn de fleste til å tåle en krise. Vi har solide banker som står av en storm sammen med kundene sine. Vi har et robust boligmarked hvor de aller fleste vil tåle å sitte gjennom denne perioden.

Vi har i tillegg en stat med penger på bok og mulighet til å iverksette tiltak på både kort og lengre sikt. Ja dette er alvorlig, men vi er godt rustet.

Som bransje så er vårt samfunnsoppdrag å bidra til en sikker, ordnet og effektiv eiendomshandel. Selv om vi må tilpasse oss situasjonen og ta nødvendige forhåndsregler, så står samfunnsoppdraget vårt fast.

For de som står midt oppi en situasjon med kjøp eller salg av eiendom, er det avgjørende at våre tjenester fungerer som normalt. Salgene må gjennomføres og oppgjørene må tas.

Så langt det er mulig må vi som bransje bidra til å holde hjulene i gang.

Til slutt vil jeg oppfordre våre medlemmer til å opptre med solidaritet ovenfor hverandre. Dette er en krise hvor det er viktig at vi står samlet.

Nå må vi være mer kolleger enn konkurrenter.

Del artikkel