Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent, men varsler samtidig at den trolig blir satt opp på neste rentemøte i juni.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

– Dagens rentebeslutning signaliserer ingen overraskelser. Husholdningene er forberedt på en moderat renteheving i løpet av året, og det er liten grunn til å frykte at dette vil skape ubalanser i boligmarkedet. Noen forbrukere vil få låne noe mindre til kjøp av bolig, dette vil bidra til å bremse prisveksten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Stabiliteten i boligmarkedet er avhengig av at sentralbanken går med små skritt og holde en stø kurs som gir forutsigbare rammebetingelser for både boligkjøpere og boligselgere, sier Geving videre.

Del artikkel