• Pressemelding
førstegangskjkøpere

Lavere terskel for førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 07. mai 2019

En ny analyse fra NEF og Ambita viser en klar trend i boligmarkedet. Det blir stadig flere førstegangskjøpere. Tallene for første kvartal 2019 viser det tredje høyeste antallet førstegangskjøpere i et 1. kvartal på 10 år.

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og er en oppdatering av den løpende statistikken NEF og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger.

– Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på 10 år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Terskelen for førstegangskjøpere er senket etter en periode med økt boligproduksjon. Når mange nye boliger fullføres avtar presset og prisene flater ut. Dette viser betydningen av en aktiv boligpolitikk som legger til rette for at det bygges tilstrekkelig med nye boliger til å møte etterspørselen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Rapporten inneholder tall fordelt på alle fylker og kommuner. Tallene viser store regionale forskjeller i antall førstegangskjøpere, og det er en betydelig geografisk variasjon i alder ved førstegangskjøp. Variasjonene henger sammen med forskjeller i markedsutvikling og prisnivå.

Disse tallene henger naturlig nok nært sammen med boligsammensetningen i de ulike byene, som gjenspeiles i hva slags boliger folk velger første gang de kjøper bolig. Prisnivået bidrar også til at leiligheter er overrepresentert blant førstegangskjøperne.

Se rapport for analyse og tall for alle kommuner og fylker i Norge her:

For spørsmål knyttet til ulike kommuner og regioner i Norge kan NEFs lokalforeninger kontaktes:

Hedmark og Oppland: Brede Sørum – brede.sorum@dnbeiendom.no – Mobil: 91308320
Sørlandet: Alex Modahl : – alex.modahl@dnbeiendom.no   – Mobil: 92 45 90 00
Trøndelag: – Morten Müller – morten.muller@em1.no – Mobil: 95 04 25 02
Møre og Romsdal: Randi Hollingen – randi@notar.no – Mobil: 48 13 79 21
Nord-Norge: Noel Pedersen – noel.pedersen@eiendomsmegler1.no – Mobil: 905 81 677
Oslo og Akershus: Trine Dahl – tda@eiendomsmegler1.no – Mobil: 48 10 97 79
Rogaland: Bård Birkeland – bard.birkeland@em1.no – Mobil: 901 34 155
Telemark, Vestfold og Buskerud: André Norrøne Volla –andre.volla@dnbeiendom.no – Mobil: 48007311
Hordaland – Sogn og Fjordane: Toril C. Fridestad – toril.fridestad@emvest.no – Mobil: 95265902
Østfold: Thor-Martin Frøyland – thor-martin.froyland@privatmegleren.no – Mobil: 48 40 70 70

Andre spørsmål kan rettes til:
Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef i NEF – 93094191

Del artikkel