Newsec Maps

Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

I 2021 nådde næringseiendom nye topper man aldri har sett før. I fjor ble det omsatt for historiske NOK 176 milliarder fordelt over 420 transaksjoner, en økning på 30 % sammenlignet med året før. Siste kvartal i fjor var særdeles belysende, hvor det var omsatt for mer enn totalvolumet i 2014 og 2016 isolert sett. Man så flere og flere store transaksjoner av eiendomsselskap – M&As, hvorav 34 slike transaksjoner i fjor var på over én milliard. Det er utvilsomt mye aktivitet i bransjen.

Av: SIMEN A. KROGH, NEWSEC MAP – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022

Med mye aktivitet følger et likeledes stort behov for data. Nye selskap registreres, eiendommer omreguleres og endres, det utbygges og renoveres, og man får nye eiere og leietakere. Det er mye å følge med på, og om man skal følge med så må man ha tungen rett i munnen for å finne rett data fra de relevante kildene.

Vi i Newsec Maps utvikler morgendagens dataplattform for næringseiendom. Plattformen gir i dag beslutningsstøtte til investorer, forvaltere, banker og advokater. Vi samler, kombinerer og beriker data fra juridiske, kommersielle og eiendomstekniske kilder i sanntid. Dette gjør det mulig for kundene våre å forstå det komplette bildet av eiendommer og områder, i ett system, på sekunder – fremfor timer og dager.

For å hjelpe kundene våre danne et komplett bilde av industrien så har vi et hovedfokus på sammenstilling, bearbeiding og distribusjon av data. Vi ønsker å gjøre bransjen i sin helhet mer datadrevet og transparent, men hva vil det si å jobbe mer datadrevet? Hvordan kan man hjelpe en bransje som allerede benytter data til å bli mer datadrevet? Vi mener det handler om å filtrere støy i mengden data og fremheve den faktisk interessante informasjonen. Man skal presentere nyttig data på en måte som er enkel å forstå, som så kan enkelt benyttes. Nøkkelen er å ha en dataplattform som er intuitiv men samtidig allsidig og innholdsrik.

På et eller annet nivå har eiendomsinvestorer og -meglere alltid samlet inn og brukt data for å ta informerte beslutninger om kjøp av eiendom. Men det neste steget i bransjen er å ta i bruk granulære og aggregerte data i kombinasjon med intelligente eiendomsverktøy for å forstå og analysere datapunktene.

Før var data i stor grad brukt til transaksjon av eiendom – for å slå fast en verdi. Enkelt forklart, ble dette gjort ved å se på inntjeningen til en eiendom, konsultere med en ekspert på området for så å estimere hva bygningen var verdt. Som resultat ble bygningen enten kjøpt eller ikke.

I dag kan man dykke mye dypere ned i en eiendom sin potensielle omsetning og risikoer ved bruk av data tilgjengeliggjort i verktøy og offentlige kilder. En kjøper kan mye bedre forstå hva avkastningen vil være fra dag én, ved å se på reguleringsplaner, demografiske rapporter, områdestatistikk, trafikkbildet, leietakeres omsetning, energisertifisering og lignende.

Heldigvis er all denne data tilgjengelig i vårt digitaliserte samfunn i Norge. Utfordringen er nemlig ikke tilgjengeligheten av data, men heller kvalitet, oppdateringsfrekvens, kombinering av kilder og den store mengden som er tilgjengelig. For eksempel finnes det 36 697 leietakere som er offentlig registrert på feil adresse grunnet feilrapporteringer og skrivefeil. Alle avvik i datagrunnlaget er med på å tegne et ufullstendig eller feil bilde av det som vurderes.

Subtile avvik og feil er det utallige eksempler på – hos alle kilder. Men hvordan finner man disse avvikene gjemt i datasett med flere millioner linjer? Hvordan finner man noe som helst i disse datasettene? En enkel formel i excel ville fått enhver arbeidsmaskin til å kollapse. For å jobbe med denne mengde data må man gå utover konvensjonelle metoder. Det er nettopp derfor vi har etablert et dedikert team som forsker på nye innovative metoder for å programmatisk hente inn, korrigere og strukturere all data. Grunnen til denne satsingen er for oss åpenbar.

Det er denne industrien som former byene vi bor og puster i. Næringseiendom er en konservativ industri, men ikke motstandsdyktig mot endringer. Potensialet for mer effektiv byutvikling og infrastruktur er stort og oppnåelig gjennom digitalisering av bransjen. Det betyr at vi kan bidra til å forme byer ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig og utvikle løsninger som skaper innsikt i havet av data som er der ute.

Del artikkel