proptech_2019_hele

Store endringer på NEFs proptech-kart

NEFs proptech-kart har etter en grundig gjennomgang nå blitt oppdatert.

På NEFs proptech-konferanse 18. juni ble det oppdaterte proptech-kartet presentert.

Hele proptech-kartet med lenker til alle selskapene, finner du her her.

Et utvalg har gått gjennom det tidligere kartet, og gjort tildels store forandringer. Medlemmene i utvalget er Mikkel Nielsen (Veidekke Eiendom), Julija Pauriene (AVO consulting), Fredrik Halmøy Wisløff (Ambita), Baard Baardseth (FINN Eiendom), Svein Strømnes (NEF) og Kine Morud Aarum (NEF).

Kriterier for å være på NEFs proptech-kart:

  • Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet
  • Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet
  • Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet
  • Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller tydelig vise til hvem som er potensielle kunder
  • Teknologi er en avgjørende faktor for at selskapet er levedyktig

Flere endringer

Kategorier har blitt slått sammen og nye har kommer til. Målet med NEFs nye Proptech kart er å synliggjøre de teknologiske selskaper som effektiviserer eiendomsbransjen i Norge.     

Kartet består nå av fire overordnede kategorier, 12 underkategorier og 72 selskaper.

Eiendomsskjøp

I kategorien eiendomskjøp er det nå sju underkategorier. Markedsplasser illustrerer hvor du finner eiendommene, markedsføring er verktøy som visualiserer bolig og næringseiendom, meglerverktøyene er effektive verktøy som samler viktig informasjon fra boligen.

Nettmeglere effektiviserer salgsprossen ved hjelp av teknologi og lar selgeren gjøre deler av jobben selv.

Selv selg løsninger er selskaper som ved hjelp av teknologi vil gjøre det enklere for de som ønsker å selge boligen selv uten råd og bistand fra eiendomsmegler.

Eiendomsmeglersøk skal gjøre det enklere for personer å finne sin eiendomsmegler. Og kategorien eiendomsinformasjon er selskaper som innhenter eiendomsdata som distribueres videre til andre aktører i bransen.

Finansiering

Under finansiering er det kun en underkategori. Crowdfundig og investering. Dette er en bransje som er strengt regulert fra myndighetenes side og dette gjør trolig at det ennå ikke har kommer så mange selskaper her, men vi forventer at de skal skje noe i nær framtid.

Eiendomsutvikling

Innen eiendomsutvikling skjer det mye, og i denne underkategorien planlegging og konstruksjon ser vi at Norge har noen av verdens ledende selskap. Det bygges smartere, og denne kategorien er det flere selskaper som bidrar med spennende løsninger for utbyggere.

Interiør

Innenfor interiør skjer det også effektivisering. Selskapene i denne kategorien har en spennende måte å anvende teknologi på i forhold til interiør.

Eiendomsforvaltning

Innen kategorien eiendomsforvaltning har vi også spennende underkategorier. Utleie kategorien har nyttige verktøy som effektiviserer utleieprosesser, mens kategorien «forvaltningsverktøy» samler blant annet data rundt eiendom elektronisk.

Smarte eiendommer

Til sist er det kategorien «smarte eiendommer». En spennende kategori hvor det skjer veldig mye både for for forbrukere, men også profesjonelle aktører. Disse selskapene effektiviserer eiendommer med en kreativ bruk av teknologi.

Kommer kanskje?

Når det gjelder eiendomsutnyttelse og co-working vil det med stor sannsynlighet bli en kategori vi vil ta med i neste oppdatering. Men på nåværende tidspunkt oppfyller ikke disse selskapene kriteriene vi har satt.

Neste oppdatering av NEFs proptech-kart vil skje i desember.

Har du synspunkter eller innspill selskaper du mener bør være med på kartet kan du sende det til kine@207.154.206.207       

Les mer om tidligere proptech-kart her:

Flere nykommere på proptech-kartet

Proptech-kart for oktober 2018

Robotvisning – oppdatert proptech-kart mai

Digital oppdatering i mars – ny nettmegler i Norge

Del artikkel