Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Satte opp styringsrenten

Norges Banks satte i dag opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ikke overraskende

Norges Bank signaliserte tidelig at de også kom til å sette opp styringsrenten i på juni, og således er det nå svært få som ble overrasket over at det skjedde.

Dagens renteøkning kommer ikke overraskende, og vil ikke få umiddelbare utslag i boligmarkedet. Selv om styringsrenten er hevet fra 0,5 prosent i september 2018 til 1,25 prosent i juni 2019, vil de fleste husholdningene få en inntektsutvikling i 2019 som kompenserer for renteøkningen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Over tid vil likevel en moderat heving av signalrenten bidra til å begrense veksten i boligpriser. Denne effekten kan bli noe sterkere i osloregionen hvor relativt mange husholdninger som følge av boligprisnivået har høy gjeld i forhold til inntekt. I motsatt retning trekker at sentralbankens rentebane indikerer et lavere toppnivå på renten enn mange husholdninger har forventet, sier Geving videre.

Del artikkel