• Statistikk og analyser
Boligprisene stiger i Oslo

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

NEF og Ambita lanserer sekundærboligstatistikken.

Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Dette viser tall fra Sekundærboligstatistikken som nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken.

Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av Oslos totale boligmasse på 331.492 boliger. En andel som har vært forholdsvis stabil i flere år.

Ny statistikk

– Med denne statistikken etablerer vi ny kunnskap om boligmarkedet og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Statistikken henter tall om kjøp og salg av boliger fra matrikkelen og grunnboken. Den viser en oversikt over alle boliger i Oslo, både nye som ble innflyttet i 2016 og brukte boliger.

Statistikken viser sekundærboliger –  hvor stor andel av boligene som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene.

Tidligere har tall for sekundærboliger blant annet blitt hentet fra skattetallene:

– Tidligere statistikker bærer preg av øyeblikksbilder, sen rapportering og uklare kilder. Denne nye statistikken henter tall fra sikre kilder, og vi kan oppdatere den jevnlig gjennom året, forteller Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Tallene for årets to første måneder viser at trenden fra 2016 fortsetter. Det ble 142 nye sekundærboliger i Oslo i januar og februar 2017.

Flest leiligheter: Det er flest leiligheter som blir sekundærboliger, viser NEF og Ambitas nye sekundærboligstatistikk, forteller administerende direktør Carl O. Geving i NEF. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

 

Flest leiligheter blir sekundærboliger

Tallene i statistikken viser at 868 flere leiligheter i Oslo ble sekundærboliger i 2016. Samtidig ble 218 færre eneboliger og tomannsboliger sekundærboliger.

– Vi ser av statistikken at antallet private investorer som kjøper sekundærbolig påvirkes veldig av faktorer som rente, boligpris og etterspørsel. Disse faktorene slo inn i 2016 og antallet sekundærboliger steg, men andelen sekundærboliger av den totale boligmassen ligger likevel stabilt noe over 15 prosent de senere årene, sier Carl O. Geving.

 

Her kan du se utviklingen i sekundærboliger i perioden 2013 – februar 2017:

Last ned hele analysen: Sekundærboliganalyse-juni2017

Del artikkel