Byggteknisk forskrift fornyes og forenkles – TEK17

Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

Norges Eiendomsmeglerforbund avga høringsssvar på TEK17  hvor vi valgte å «fremheve viktigheten av at effektivisering og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av de krav tiden stiller til tilfredsstillende kvalitet og bomiljø.»

I de nye TEK 17 er kravet «myket opp» og det heter her kun at boenheter skal ha «tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat». Det er ennå krav til sportsbod.

Les mer: Reduserte byggekostnader? TEK17 er her

Mindre byråkrati og at det blir billigere å bygge

Kommunal- og moderniseringsminister er opptatt av at de nye reglene skal bidra til mindre byråkrati og at det blir billigere å bygge.

– Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav – uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder. TEK17 er et viktig skritt på veien til en digital hverdag. Vi har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Viktige forenklinger i byggteknisk forskrift:

Struktur og opprydding

 • Forskriften er blitt enklere blant annet gjennom
 • Bedre språk og struktur
 • Tydeliggjøring av krav
 • Fjerning av krav som har vært vanskelig å avklare (eventuelt dokumentere) om er innfridd
 • Fordekte forskriftskrav i veiledningen flyttes til forskriften
 • Fjerning av krav som er regulert flere steder

Språk

 • Bedre språk og mer logisk oppbygging av regelverket vil føre til mindre sløsing med tid, færre konflikter i byggenæringen og bedre etterlevelse av regelverket.

Fleksibilitet for boder og romløsninger

 • Fjerning av krav om innvendig bod, og redusert krav om sportsbod for leiligheter under 50 m2. Det gir større fleksibilitet i utformingen av små leiligheter.
 • Det blir større fleksibilitet i utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være snusirkel, kan man nå velge mellom snusirkel og snurektangel. Dette gir flere valgmuligheter i utforming av rom og leiligheter, og kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas.
 • Utredninger viser at forenklingene kan redusere kostnadene med 100 000 kroner for hver leilighet.

Forenklinger studentboliger

Det er behov for å bygge flere studentboliger så flere studenter kan få tilbud om rimelig bolig. Studentboliger er ikke å regne som livsløpsboliger og kan ha andre krav. For å gjøre det rimeligere å bygge studentboliger blir det reduserte krav til snuareal for rullestol i disse og kravet om sportsbod fjernes. I tillegg reduseres krav til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal. Dette er forenklinger som er etterspurt av studentsamskipnadene.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no