Bildetekst

Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

Selge-selv-vektøy må være så tydelig merket at de ikke kan bli forvekslet med eiendomsmeglingstjenester. Det må også fremgå tydelig at selger har alt ansvar for bolighandelen. Dette kommer frem i en ny uttalelse fra Finanstilsynet.

I en fersk uttalelse har Finanstilsynet lagt til grunn at verktøyet «Propr» ikke driver med eiendomsmegling, basert på de opplysninger Propr selv har gitt.

Det fremgår av tilsynets brev at de: ”…bygger dette på en forutsetning om at det i den generelle markedsføringen og i kontakten med den enkelte kunde, uttrykkelig fremgår at Propr ikke er eiendomsmeglingsforetaket og at det er selger som er ansvarlig for salget, herunder budprosessen.»

Les hele begrunnelsen fra Finanstilsynet her.

– NEF tar uttalelsen til etterretning, og har registrert at Propr har gjort en del justeringer i tjenesten siden lanseringen i vår. Imidlertid har vi også registrert at tjenesten faktisk er markedsført utad som en formidlingstjeneste. Dette har vi tatt opp med Forbrukerombudet senest 26. september, og Propr har rettet annonseringen etter den tilbakemeldingen de har fått fra Forbrukerombudet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Følger opp

– NEF følger nøye med på utviklingen av denne type tjenester. Slike tjenester må markedsføres konsekvent som selvhjelpstjenester, slik at forbrukerne er klar over at de selv sitter med alt ansvaret for gjennomføringen av transaksjonen. Noe annet er egnet til å skape en falsk trygghet for både selgere og kjøpere, poengterer Carl O. Geving.

– NEF opplever at Propr gjennom deler av sin markedsføring har bevisst gitt inntrykk av at forbrukerne får mye av den samme tjenesten ved bruk av Propr som ved bruk av eiendomsmegler, sier Carl O. Geving.

Les hele innlegget her: Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Klare forutsetninger

Norge har en god eiendomsmeglingslov. NEF jobber for at bransjen skal oppfylle lovens kvalitetsstandard:

Eiendomsmeglingsloven er gitt for å beskytte forbrukernes interesser. Det er en grense for hvor mye du kan gjøre for forbrukere uten å kalle det eiendomsmegling, og det er en grense for hvor lite du kan gjøre og fortsatt kalle det eiendomsmegling. Skal du drive med profesjonell boligformidling må du oppfylle de strenge kvalitetskravene i eiendomsmeglingsloven, sier Carl O. Geving.

NEF har løpende kontakt med både Finanstilsynet og Forbrukerombudet om utviklingen og markedsføringen av nye tjenester, og jobber aktivt for å motvirke tjenester av dårlig kvalitet og problemer med villende markedsføring.

Det er også verdt å merke seg at Forbrukerombud Gry Nergård i sommer skrev:

«Vi har vært opptatt av dette når vi den senere tiden har hatt møter med aktører som tilbyr slike tjenester. Tilbyderne bør synliggjøre forskjellene på boligsalg med og uten megler, slik at forbrukerne kan ta informerte valg.» 

Les hele innlegget her: Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Les også: Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Forbrukerens ansvar og risiko

Det er viktig at brukere av selge-selv-verktøy, både selgere og kjøpere, får presis informasjon av leverandøren om ansvaret og risikoen ved privatsalg:

– Finanstilsynet slår fast at selvhjelpsverktøy må markedsføres konsekvent som nettopp det det er, slik at forbrukerne er klar over at de selv sitter med alt ansvaret for gjennomføringen av transaksjonen, sier Carl O. Geving og fortsetter:

– Det er ikke bare selgeren som må vite hvilket ansvar han bærer, det er like viktig at kjøperen forstår at det er en amatør som gjennomfører livets viktigste transaksjon.

Les også styreleder Kurt BuckVår egen verste fiende?

– NEF stiller også spørsmål ved om forbrukerne er tjent med å betale 35.000 kroner for å gjøre jobben selv og ta hele risikoen selv. Finanstilsynets statistikk viser at gjennomsnittlig honorar for profesjonelle eiendomsmeglingstjenester er rundt 50.000 kroner på landsbasis, og mindre leiligheter i pressområder som Oslo-regionen omsettes ofte godt under snitthonoraret, sier Carl O. Geving.

Les også: Det kan bli dyrt å gjøre boligsalget billig

Del artikkel