NEFs styreleder Kurt Buck

Denne boliglånsforskriften er bra!

Norges Eiendomsmeglerforbund tilstreber å gi politikerne innspill som både er konsekvente og som i størst mulig grad tar opp i seg sakens kompleksitet og ringvirkninger.

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Det gjorde vi også da vi ga innspill til fornying av boliglånsforskriften. Et overordnet mål om å kontrollere og helst redusere gjeldsveksten i Norske husholdninger, samtidig som man hensyntar boligmarkedets stabilitet i et nasjonalt perspektiv.

Jeg er glad for at våre argumenter om regionale forskjeller i boligmarkedet er blitt hørt. Siv Jensen og Finansdepartementets vedtak om ny forskrift, ligger kloss opp mot de forslagene vi ga i vårt høringssvar.

Jeg vil si forlengelsen av forskriften i denne formen er en seier for forbundets arbeid. At den gjøres midlertidig er også et signal om at man ser for seg et fortsatt stabilt boligmarked, hvor veksten i gjelden er i ferd med å komme under kontroll. Et stabilt boligmarked med forutsigbare rammer er bra for folk flest og det er bra for medlemmene våre. Det er gledelig at man også anerkjenner behovet for å gjøre noe for de unge i boligmarkedet. Den nye vurderingen av BSU innskudd vil nok bare hjelpen en liten andel av de unge, for de det gjelder betyr det at boligdrømmen kan realiseres. NEF ønsker et inkluderende boligmarked, med en sunn og bærekraftig rekruttering av nye boligeiere.

Jeg vil gi Siv Jensen skryt for en klok og helhetlig vurdering. Denne boliglånsforskriften er bra!

Les begrunnelsen til Finansdepartementet her.

Del artikkel