– «Renteboosten» vil ikke vare evig

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret. På kort sikt vil dette påvirke husholdningenes kjøpekraft og dermed også boligprisene, men denne «renteboosten» vil ikke var evig.

Sentralbanken skriver i sin vurdering at styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Videre heter det at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

For boligmarkedet sin del betyr det at vi i tiden som kommer også kan forvente høy temperatur.

Norges Bank har i dag besluttet å holde renten uendret, og vi kan forvente svært lave lånerenter i overskuelig framtid. Dette påvirker husholdningenes kjøpekraft og vi må forvente et tilsvarende høyt prisnivå på boliger i årene som kommer. Etter at styringsrenten ble senket fra 1,5 til 0 prosent i 2020 fikk mange boligkjøpere råd til å betale 10-15 prosent mer for en bolig. Dette utløste sterk etterspørsel i boligmarkedet, og resulterte i rekordhøy boligomsetning og sterk prisvekst i 2020. Førstegangskjøperne ble vinnerne i 2020-markedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Renteboosten vil imidlertid ikke vare evig. Vi forventer en sterk start på boligåret 2021, stadig drevet av lave renter og en tilbudsside som ikke helt matcher den sterke etterspørselen. I løpet av våren 2021 tror vi imidlertid at tilbudssiden styrkes og at den sterke renteeffekten ebber ut slik at prisutviklingen blir noe svakere. Unntaket er Oslo hvor renteeffekten vil vare lenger på grunn av en varig svekket tilbudsside, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no