Carl_O_Geving01

– «Renteboosten» vil ikke vare evig

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret. På kort sikt vil dette påvirke husholdningenes kjøpekraft og dermed også boligprisene, men denne «renteboosten» vil ikke var evig.

Sentralbanken skriver i sin vurdering at styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Videre heter det at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

For boligmarkedet sin del betyr det at vi i tiden som kommer også kan forvente høy temperatur.

Norges Bank har i dag besluttet å holde renten uendret, og vi kan forvente svært lave lånerenter i overskuelig framtid. Dette påvirker husholdningenes kjøpekraft og vi må forvente et tilsvarende høyt prisnivå på boliger i årene som kommer. Etter at styringsrenten ble senket fra 1,5 til 0 prosent i 2020 fikk mange boligkjøpere råd til å betale 10-15 prosent mer for en bolig. Dette utløste sterk etterspørsel i boligmarkedet, og resulterte i rekordhøy boligomsetning og sterk prisvekst i 2020. Førstegangskjøperne ble vinnerne i 2020-markedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Renteboosten vil imidlertid ikke vare evig. Vi forventer en sterk start på boligåret 2021, stadig drevet av lave renter og en tilbudsside som ikke helt matcher den sterke etterspørselen. I løpet av våren 2021 tror vi imidlertid at tilbudssiden styrkes og at den sterke renteeffekten ebber ut slik at prisutviklingen blir noe svakere. Unntaket er Oslo hvor renteeffekten vil vare lenger på grunn av en varig svekket tilbudsside, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel