treffer team

Proptech: Vil gi eiendomsmeglere flere og mer lønnsomme kunder

Eiendomsmeglerbransjen er preget av stor konkurranse mellom ulike lokale meglere i samme markedsområde. Med Treffer kan du nå ut til de mest lønnsomme kundene med mindre konkurranse.

Av: Sofie Sjøvoll, Treffer – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021.

I 2016 lanserte Treffer løsningen LeadsConnect. Bakgrunnen for lanseringen var et ønske hos eiendomsmeglere om å få større markedsandeler og lønnsomme kunder. I en bransje med høy konkurranse er det hard kamp om de beste oppdragene. Anbudstjenester på nett gjør denne konkurransen enda mer synlig, ettersom en mange meglere kommer i dialog med de samme kundene. Ofte gjør dette at meglere bruker mer tid, og at kundene blir mindre lønnsomme fordi man konkurrerer på pris.

Treffer jobber med markedsføring for eiendomsmeglere og utbyggere over hele landet, og har utviklet en tjeneste som har fokus på å skaffe eksklusive og lønnsomme kundehenvendelser.

– For meglere som bruker anbudstjenester går mye tid og ressurser på mindre lønnsomme kunder, ettersom kundene er i dialog med mange konkurrenter. Vi mener at meglerne bør fokusere mer på smart markedsføring for å få unike kundehenvendelser som kun går til deres kontor eller til megleren personlig. Dette gir de mest lønnsomme kundene, sier Hans-Christian Hymer, CTO i Treffer.

Med Treffers løsning markedsfører du meglerkontorets egen merkevare og profil, og fremhever hva som er unikt med akkurat dette kontoret, eller en spesifikk megler. Ved å utvikle metoder for å nå kjøpeklare og psykografiske målgrupper ut fra deres motivasjon bak hvorfor de velger en eiendomsmegler, blir markedsføringen svært målrettet.

-Folk er forskjellige, og har forskjellige grunner til hvorfor de velger en eiendomsmegler. Med vår løsning tar vi kundene gjennom et løp fra betalt annonsering til kontakt på en skreddersydd landingsside. Det som gjør løsningen effektiv er at vi treffer kjøpeklare målgrupper, som med størst sannsynlighet vil gi lønnsomhet for deg, med riktig budskap til riktig tid. Vi har delt den norske befolkningen inn i ulike segmenter ut fra hva som er viktig for disse personene, som gjør at vi kan skreddersy annonser ut fra brukerens motivasjon, og ikke kun adferd, fortsetter Hymer.

Tusenvis av kundehenvendelser

Treffer markedsfører meglerkontorer i hele Norge, og skaffer allerede tusenvis av kundehenvendelser fra personer som ønsker å selge boligen sin. Nøkkelen til å skape mye oppmerksomhet rundt et enkelt meglerkontor er å bruke data smart for å treffe de riktige kundene. Resultatene kan måles direkte i et eget dashboard som meglerkontoret har tilgang til.

– Vi gjør mye forarbeid før lansering av markedsføring, med kartlegging av markedet, hva som vil være de beste kundene for meglerkontoret, og hva som er viktig for disse kundene. Selve annonseringen og landingssider er kun en del av prosessen.

Når ut til målgruppene der de er

For å nå ut til flest mulig personer mener Treffer det også er viktig å kartlegge den digitale adferden til kundene. Ettersom lokale meglerkontorer har et begrenset markedsområde er det nødvendig at de blir synlige på flere flater. I sosiale medier er det både mange kunder og høy konkurranse, og det er også mange som kan være vanskelige å nå gjennom disse plattformene. Derfor er løsningen til Treffer kanaluavhengig. Dette innebærer at meglerkontorene kan bli synlige på sosiale medier, i søkemotorer, gjennom annonsering på ulike nettaviser, i bedrifter og organisasjoners nyhetsbrev med mer, noe som igjen gir større eksponering i markedet.

-Det er viktig å gjøre kundeopplevelsen bedre både for boligselgere og for meglerne. Ved å synliggjøre hva som er unikt med det spesifikke meglerkontoret får meglerne mer kvalifiserte henvendelser, kundene treffer den riktige megleren, og lønnsomheten for begge parter blir høyere. Alt av budskap må være noe som både kunden og meglerkontoret har som sine prioriteringer. Derfor handler det ikke bare om å få flest mulige henvendelser, men kvaliteten og relevansen på disse.

Markedsføring av boliger til salgs

Når oppdragene er kommet må også boligene selges. Her bistår Treffer videre i prosessen sammen med meglerkontoret. Selskapet har utviklet en egen løsning for promotering av bruktboliger og prosjekter, som fungerer mye på samme måte. Målet er å skape interesse rundt objektene og få innkommende og lønnsomme kundehenvendelser.

-Kundene, enten de er privatpersoner eller utbyggere, ønsker å selge boligene. Løsningen LeadsConnect bidrar da til å skaffe kundehenvendelser fra potensielle kjøpere som er interessert i å kjøpe den aktuelle boligen. Det gir megleren et fortrinn å ha enda en kanal på dette i tillegg til de mer tradisjonelle kanalene. Vi er hele tiden under utvikling på dette området, og synergieffektene gjør at meglerne som bruker oss blir veldig synlige lokalt i tillegg til at de får gode salgsresultater.

Fremover vil Treffer fortsette med utvikling av teknologi og nye løsninger mot eiendomsmegler- og utbyggerbransjen. Dette vil sørge for ytterligere treffsikker og relevant markedsføring mot lønnsomme målgrupper, samtidig som det øker kundetilfredsheten. Allerede på nyåret vil det lanseres flere nyheter på markedet.

Del artikkel