Foto: Jacob Kronen

Proptech på agendaen

På proptech-konferansen i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere, fikk tilhørerne nye kunnskaper om hva skjer av teknologisk utvikling på det norske eiendomsmarkedet.

Dagen var sammensatt av en rekke foredrag av ledere i selskaper som i det daglige jobber med løsninger for å endre eiendomsmarkedet i Norge til det bedre for både private og profesjonelle aktører.

Vi fikk blant annet et innblikk i hvordan det har blitt jobbet i start up-selskaper slik at de nå har oppnådd internasjonal anerkjennelse og økonomisk suksess, og hvordan eiendomsbransjen ønsker å tilpasse seg ny teknologi for være mer bærekraftig, men også mer tilpasset framtidens ønsker og behov. De fleste av tilhørerne i salen fikk også kjennskap til ny norsk teknologi, som allerede i dag er i bruk i det norske eiendomsmarkedet.

Dagen ga også innsikt i hvordan investorer tenker i forhold til teknologiutvikling i eiendomsmarkedet i Norge, og hvilke tilpasninger eiendomsmeglingsbransjen for å være tilpasset kundenes krav til nytenkning.

Nytt proptech-kart

NEF presenterte også en revidert utgave av det norske #proptech-kartet. Har hadde det blitt gjort store endringer for å vise en større bredde i det som har skjedd av teknologisk utvikling i eiendomsmarkedet i Norge. For å få et så godt og omfattende kart som mulig har NEF satt ned et utvalg med eksterne aktører.

Se det nye norske #proptech-kartet her.

Les mer her

Se presentasjonene fra proptech 2019:

Del artikkel