Stikkord: førstegangskjøpere

illustrasjon av en lovsamling, en vekt og en hammer

Arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsforholdet

Av: Maria Skuggevik Slotnes – senioradvokat og Veslemøy Lode – advokatfullmektig, begge i Littler advokatfirma – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1…

Store svingninger i boligomsetningen

Av: Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2024 En stabil omsetning av boliger er…

– Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2024 Kjære medlem! Takk for at du er en…

Svak nedgang i hyttemarkedet

Det var en svak nedgang i antallet solgte brukte fritidsboliger i 2023. I 2023 ble det solgt 5 664 hytter i Norge – en…
Månedens meglerprofil februar 2024 er Tine Lekven Johansen

Månedens meglerprofil: Tine Lekven Johansen

La oss bli bedre kjent med månedens meglerprofil! Dette intervjuet ble først publisert i Eiendomsmegleren, utg. 1 2024. Navn: Tine Lekven JohansenArbeidssted: Fana Sparebank…

Fremtidsfullmakter – ny praksis hos Kartverket

En fremtidsfullmakt må være stadfestet av Statsforvalteren dersom den skal brukes til tinglysing. Etter Vergemålsloven § 84 jf. forskriften § 30 skal en stadfestet…
kartverket logo

Nye gebyr på tinglysing

Gebyrene for tinglysing og bestilling av dokumenter og grunnboksutskrifter fra Kartverket er endret fra 1. januar 2024. Kartverket skriver at det er vedtatt at…

Sterk boligprisutvikling

Boligprisene i Norge overrasket mange med å stige i gjennomsnitt med 3,4 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent, viser…
mennesker i publikum sittende i en sal

Årsmøter i lokalforeningene i NEF

Alle lokalforeningene skal i år avholde årsmøte i løpet av februar måned, og på årsmøtene skal følgende behandles: På årsmøtene i lokalforeningene har alle…
høye bygninger sett ovenfra i Bjørvika, Oslo

FFN starter opp «Forum for faglige ledere i næringsmegling»

Nyhet! Forum For Næringsmeglere (FFN) tar nå initiativ til å opprette et eget forum for faglige ledere i næringsmegling. Ambisjonen med forumet er at…

Klargjøring av Finanstilsynets rundskriv 3/2023 Vurdering av egnethetskrav

I eiendomsmeglingsforetak skal fagansvarlig, daglig leder og styremedlemmer vurderes som egnet før tiltredelse. Kravet til egnethet skal bidra til at foretaket de styrer eller…

Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom selger (entreprenør) og forbruker om oppføring av ny bolig eller fritidsbolig. Loven gjelder også der avtalen omfatter tomten jf. lovens…