Sommerhytte

Nedgang i hyttemarkedet

Prisene for fritidsboliger falt med 4,3 prosent i første halvår 2023.

En gjennomsnitts fritidsboligen i Norge koster nå 3.217.590 kroner, viser fersk statistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2023.

Det ble i første halvår 2023 solgt 2 470 hytter i Norge, noe som er nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2022.

Statistikken viser videre at fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 366 455, ned 3,1 prosent fra 2022, sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 732 504, ned 7,4 prosent, mens innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 602 838, ned 8,0 prosent fra samme periode i fjor.

I første halvår 2023 ble det omsatt 2 470 hytter i bruktmarkedet. 1 285 var fjellhytter, 812 var sjøhytter og 373 var innlandshytter.

Del artikkel