NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Ombruk i praksis

Ombruk på en økonomisk bærekraftig måte som fungerer i praksis var utgangspunktet, nå er de klare med sin løsning.

Av: Sirken – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2022

Sirken er en tilrettelegger for ombruk i praksis. I for lang tid har vi pratet om å gjøre noe med avfall fra bygg og anleggsbransjen, men ikke engang de lavt hengende fruktene er plukket. Dette var det på tide å gjøre noe med tenkte Sirken

I en arbeidsgruppe sammen med Greenstock (nå Loopfront) FIVH, Trøndelag fylkeskommune og TRV ble problemstillingen om ombruk i bygg og anleggsbransjen drøftet sammen med Sirken for første gang. Et flerfaktorproblem med noen klare indikatorer var resultatet. Miljøkampen på dugnad, var ikke lenger effektivt i en bransje der marginene ble mindre og kravet til effektivitet større.

Sirken så på problemstillingen med økonomisk rettet blikk, grunnet viktigheten av at ombruk ikke ble nok en kostnad som skulle bokføres i byggprosjektene. Dette ledet oss inn på den løsningen vi har i dag.

Alle faktorer er overveid

Den første utfordringen man møter for å få til ombruk i bygg og anleggsbransjen er å sette seg inn i regelverkene rundt, brukthandelsloven, byggevareforordningen og markedsføringsloven. Her er det rigide og utdaterte vedtak som setter store kjepper i hjulene for ombruk i praksis. Men det finnes noen smutthull.

Overskudd, eller nye varer som er til overs er det lov å omsette. Disse varene eller fraksjonene blir ikke ansett som avfall før de faktisk ligger i avfallscontaineren, og all dokumentasjon knyttet til varen er fortsatt godkjent. Dette var de lavt hengende fruktene det henvises til ovenfor. Men så kan man spørre seg, hvorfor kaster byggebransjen overskudd? Svaret er heldigvis enkelt, det koster for mye å ta vare på overskuddsvarene, i forhold til å levere de til avfallshåndtering og ta kostnaden knyttet til det.

Skal man frakte overskuddsvarer fra anlegget har det en fraktkostnad. Timingen for bruk av overskuddsvarene i nytt prosjekt er ofte umulig å hensynta så varen må mellomlagres en plass. Dette har en lagerkostnad. I tillegg må du ha noen som administrerer dette lageret. Disse skal ha lønn, plutselig har kostnadene for å ta vare på materialene blitt mangegangen større enn å ta avfallskostnaden å kjøpe nye varer når de trengs.

Innovasjon Norge – pilotprosjekt – Samarbeid

Sirken søkte innovasjon Norge for å lage en pilot for den tiltenkte løsningen. Resultatet ble en kommersialiseringsstøtte på 360 000 kr. Nå kunne de teste hypotesen sin i praksis. Veidekke og Skanska sa seg villig til å teste løsningen og i Juni 2020 ble den aller første selvbetjente ombrukscontaineren satt i drift.

Ombrukscontainer

For å fjerne fraktkostandene tilknyttet problemstillingen måtte vi lage et mobilt lager som kunne settes i eller rundt der problemet med overskuddsvarer oppstår. Derfor valgte vi å lage en løsning ved bruk av klimanøytrale shipping containere. Da tok vi i samme slengen høyde for lagerkostnader tilknyttet problemet sier daglig leder Ingvar Aune i Sirken. Han løfter også opp det viktigste grepet som gjør hele løsningen unik, som er at containeren innehar en selvbetjent portløsning, som er koblet opp imot en markedsplass der alle overskuddsvarene tilgjengeliggjøres for aktuelle kjøpere. På denne måten reduserer vi hele kostnadsbildet og gjør det lønnsomt å ikke kaste men selge overskuddsvarene direkte fra byggeplass sier co-founder Peter Totland.

Resultatet av pilotprosjektet som gikk over 1 mnd var 13 tonn avfall bespart. Ca 8 000 kg Co2 og over 15 000 kr i avfallskostnader. Det er ikke verst for en simpel men genial løsning.

Ombrukscontainerne kan plasseres der overskuddsproblematikk oppstår. Håpet er at regelverket kommer etter, slik at det også blir tillatt og omsette brukte materialressurser i containeren, fra for eksempel rivning eller rehabiliteringsprosjekter.

For kundene er prosessen enkel. De finner alle tilgjengelige varer på www.sirken.no Deretter lager de seg en bruker med Vipps login, Når varen er valgt får de en sms på telefon, med en kode som passer til ombrukcontaineren der varen ligger. Så er det bare å hente varen og betale med vipps der og da.

Flere store aktører får øynene oppe

Veidekke, NCC, Backegruppen, Byggmakker og flere aktører har nå inngått samarbeid med Sirken om å teste ombrukscontaineren. Vi har nå innhentet frisk kapital på 8 millioner og utviklet 8 nye ombrukscontainere for utplassering sier Totland. Han fortsetter -Dette gjør oss i stand til å skalere konseptet å stressteste løsningen med noen av Norges største aktører.

Nå ønsker vi oss flere samarbeidspartnere som kan sette denne løsningen på dagsorden både politisk og i praksis. Det må slike løsninger inn i anbudsprosesser og det må gjennomsyre kulturen i byggebransjen. En ombrukscontainer er ikke løsningen på hele problemstillingen, men er et godt bidrag i riktig retning sier Aune.

Del artikkel