Tiltak mot underprising gir resultater

Eiendomsmeglerne har tatt grundig tak i prisingen av osloboliger. Resultatene begynner å komme.

– De gamle verdi-og lånetakstene har ikke tilført bolighandelen merverdi. Nå må takstmenn i Oslo levere tekniske tilstandsrapporter av ordentlig kvalitet. Det krever regulering og kompetanseheving av takseringsbransjen, og vil over til bidra til tryggere bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les også: Mener takstmenn har gjort eiendomsmeglerne late

For å få slutt på praksisen med systematisk underprising av boliger i Oslo-markedet har Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge gjennom høsten jobbet for å få til en fullstendig omlegging av prisingspraksisen.

I denne saken har NEF og Eiendom Norge etablert et nødvendig samarbeid for å finne gode løsninger på prisingspraksis, og for å sikre en effektiv implementering av den nye praksisen.

– Det er en samlet meglerbransje som nå går fullt inn for å ta kontrollen over prisingen av oslo-boliger. Historien har vist at arbeidsdelingen mellom eiendomsmeglere og takstmenn har fungert dårlig i Oslo og Bergen. Etter at eiendomsmeglerne i Bergen tok ansvar alene for prisingen, er avvikene mellom utropspris og solgtpris helt marginale, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Geving tror at dette også vi kunne skje i Oslo:

– Utviklingen i Oslo gjør meg trygg på at vi skal få til det samme i dette markedet. Vi har etablert høy bevissthet blant eiendomsmeglerne, og bransjen implementerer denne høsten strenge internkontrollrutiner, nye prisingsverktøy og en åpenhet om prisavvik, sier Carl O. Geving.

Viser bedring

Resultatene for Oslo er i ferd med å bedre seg vesentlig. I august måned, før bransjen tok systematisk tak i underprisingen, var gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. I oktober har gjennomsnittstavviket så langt falt til ca. 10 prosent, noe som er lavere avvik enn i for eksempel april og mai fra før omleggingen.

Resultatet blir en vedvarende riktigere prising av boliger enn det vi har sett historisk. Dette tjener både forbrukernes og eiendomsmeglernes interesser. Og vi tror at også takstmennene vil være tjent med å levere tekniske tilstandsrapporter av høyere kvalitet, enn de gamle verdi- og lånetakstene som ikke har tilført bolighandelen særlig verdi, sier Carl O. Geving.

En viktig endring er innføringen av tekniske tilstandsrapporter i større deler av bolighandelen:

-Norges Eiendomsmeglerforbund mener at bolighandelen vil bli tryggere ved bruk av gode tekniske tilstandsrapporter. Dette krever at takseringsbransjen reguleres, slik at forbrukerne kan være trygge på at takstmannen har nødvendig kompetanse og tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet, sier Carl O. Geving.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Bedre: – Resultatet blir en vedvarende riktigere prising av boliger enn det vi har sett historisk. Dette tjener både forbrukernes og eiendomsmeglernes interesser.Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Brev til byrådslederen

Som et ledd i dette har vi gitt en skriftelig redegjørelse til byrådsleder Raymod Johansen i Oslo etter at han i media uttrykte bekymring overfor utviklingen i Oslo-markedet, og meglernes rolle i prissettingen.

Her redegjør NEF og Eiendom Norge for hvilke tiltak som har blitt gjort og rutiner som skal bli fulgt framover.

Les brevet fra NEF og Eiendom Norge her

Noen av de punktene som skal implementeres er:

  • Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket.
  • Foretakene skal utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner.
  • Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen.
  • Meglers prissetting skal dokumenteres.
  • Fagansvarlig skal føre kontroll med meglers prisvurderinger og det skal føres avviksrapportering og dokumentasjon på hvordan avvik etterfølges.

Videre har bransjen utviklet verktøyet E-takst som er lansert i oktober. Dette verktøyet vil gi en god dokumentasjon av eiendomsmeglerens prising av de enkelte objekter, og vil bidra til vesentlig større transparens og trygghet for forbrukere, myndigheter og media.

Les mer: Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Inviterer til møte

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge har varslet at vi vil invitere politikere i Oslo kommune, beslutningstakere i Finansdepartementet, Kommunaldepartementet, Justisdepartementet, boligpolitiske talspersoner på Stortinget og berørte tilsynsmyndigheter til et møte i løpet av den første uken av desember.

I møtet vil vi gi en grundig gjennomgang av temaer som eiendomsmeglerens rolle i boligprisingen, foretakenes arbeid med etablering og gjennomføring av ny praksis, bruk av tilstandsrapporter, foretakenes kontrollrutiner, juridiske og økonomiske aspekter, omsorg for forbrukernes interesser og implementering av E-takst.

Brevet og problemstillingen er også omtalt av E24 mandag 31. oktober. Les mer her

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no