Oslo Barcode

Mer moderat vekst i boligmarkedet

Boligprisene i mars måned viser på landsbasis en mer moderat vekst enn vi så på samme tid i fjor. I gjennomsnitt steg prisene med 0,7 prosent i mars 2017.

– Boligmarkedet er stadig preget av regionale forskjeller i balansen mellom tilbud og etterspørsel. Den lave renten og en differensiert boliglånsforskrift gjør at svake markeder unngår fall. Pressområdene vil fortsatt være preget av at det tar tid å bygge nok boliger til å møte etterspørselen. Etter ekstremåret 2016 kan vi med glede konstatere en mer moderat boligprisutvikling i 2017. Oslo-regionen ligger an til å få et mer normalt «vårslipp», samtidig som boliglånsforskriften begynner å virke etter hensikten. Det ligger dermed an til et noe mer moderat boligår i Oslo, selv om det vil ta tid før boligproduksjonen møter det grunnleggende boligbehovet i regionen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Flere salg

Tall fra Eiendom Norge over boliger solgt gjennom Finn.no, viser at det ble solgt 8.046 bruktboliger sist måned. Det er en oppgang på 22,9 prosent sammenlignet med mars 2016. Samlet sett er det solgt 9,5 prosent flere boliger hittil i 2017 sammenlignet med 2016.

Påskeeffekt

I løpet av mars måned ble det lagt ut 9.691 boliger for salg i Norge. Det er 35,0 prosent flere enn i mars 2016. Mye av denne økningen kan forklares av påskeeffekten. Hittil i år er det lagt ut 12,8 prosent flere boliger for salg i Norge enn på samme tid i fjor.

Raskere omsetninger

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mars 2017, mot 37 dager i mars 2016. Av byene var det lavest salgstid i Drammen der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig. Lengst tid var det i Haugesund med 76 dager.

Sterkest vekst i Bærum

Den sterkeste prisutviklingen i mars hadde Bærum med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest prisutvikling hadde Ålesund med en nedgang på 0,2 prosent.
12 måneders veksten er fortsatt høy, og mange områder har fremdeles en vekst på over 10 prosent. Østlandsområdene skiller seg ut og i Oslo ser vi en vekst siste år på 22,4 prosent. Det er en nedgang fra forrige måned, men fortsatt historisk høyt. Svakest utvikling har Stavanger hatt med en nedgang på 1,4 prosent.

Del artikkel