• Fagartikkel
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Her ser du hva du kan forvente.


Av fagsjef Margrethe Røse Solli, juridisk avdeling i Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Etter dagens system er det to prioritetsrekkefølger i grunnboken. En for pengeheftelser og en for servitutter. Det er Kartverket som har gjort vurderingen av hvor heftelsen registreres.

Fra 18. april vil grunnboken ikke lenger ha inndelingen pengeheftelser og servitutter og det vil kun bli en prioritetsrekkefølge. På en bekreftet grunnboksutskrift vil alle tidligere pengeheftelser og servitutter bli opplistet etter hverandre under samlebetegnelsen «Heftelser». Heftelsene vil bli opplistet etter når de er tinglyst, dvs. det som er tinglyst først i tid kommer først under «Heftelser». Det skilles således ikke lenger på hvilke heftelser som kan svekke senere panthavers dekningsmulighet (pengeheftelser) eller ikke. Heftelsene vil kun ordnes etter tidspunkt for tinglysing.

Hva blir «første prioritets pant»?

En konsekvens av endringen er at et pantedokument som før 18. april fremsto med 1. prioritets pant i eiendommen, nå vil kunne få prioritet etter en servitutt som er tinglyst på et tidligere tidspunkt. For å illustrere dette kan man tenke seg en eiendom der det kun er tinglyst en pengeheftelse til Sparebank 1 på to million kroner med 1. prioritets pant fra 2008, samt en veirett fra 1995. Etter 18. april vil veiretten fremstå med bedre prioritet enn pengeheftelsen.

Når dere mottar penger under forutsetning om første prioritets pant i denne eiendommen, eksempelvis fra Nordea, vil dette være en forutsetning dere formelt ikke lenger kan oppfylle.

Når dere har innfridd pantet til Sparebank 1, vil det nye pantedokumentet til Nordea etter tinglysing fremstå med prioritet etter veiretten. Likevel vil panteretten ha best prioritet av pengeheftelsene.

Hva bør eiendomsmegleren gjøre?

Etter vårt syn bør kjøper levere salgsoppgaven til långiver, hvor heftelser som ikke skal slettes er opplyst. Ut fra dette vil banken vite hvilken faktisk prioritet de vil oppnå i eiendommen.

For de oppgjørene dere mottar fra bank fremover, vil vi anbefale at dere gjør banken oppmerksom på den nye organiseringen av grunnboken hvor et pantedokument vil få prioritet etter eksempelvis tre servitutter.

Kom på NEFs vårkonferanse og hør mer om elektronisk tinglysing og den nye grunnboken. Les mer og meld deg på her!

 

Les mer om elektronisk tinglysing:

E-tinglysing til forenkling og besvær? 

NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

 

NB: De som har brukt pilotløsningene – her er det viktige frister å huske på:

Frister for innsending av dokumenter i pilotløsningen
Aktører i pilotprosjektet må merke seg følgende fristdatoer for tinglysing i pilotløsningen:

31. mars: Siste frist for å registrere elektroniske pantedokumenter med fysisk signerte gjenparter. Husk også at de signerte gjenpartene må sendes umiddelbart, og må være mottatt hos tinglysingsmyndigheten senest 7. april.

11. april: Siste frist for å registrere fullsignerte elektroniske pantedokumenter og slettinger.

28. april: Siste frist for å hente pantattester og statuser for pantedokumenter som er tinglyst i pilotløsningen.

Mer om dette hos Kartverket: Fra pilotprosjekt til fullskala løsning

Del artikkel: