Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Best på markedsprising!

Eiendomsmeglerne jobber i markedet på daglig basis og har høy kompetanse på verdsetting av eiendom.

– Eiendomsmegleren har en helt unik markedskompetanse og er den profesjonelle parten som har best forutsetninger for å sette riktig markedspris. Samtidig kan det være svært utfordrende å treffe med prising i sterkt stigende eller fallende markeder. Sluttprisen vil alltid være et produkt av kjøperens betalingsvilje i konkurranse med andre interessenter. Derfor ser vi også tendenser til at objekter går mye over prisantydning der hvor utbudet er historisk lavt og kampen om objektene er sterk, og omvendt i svake markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  

– Samtidig er det gledelig at verken Forbrukerombudet eller Norges Eiendomsmeglerforbund har registrert tendenser til at lokkeprising har tatt seg opp igjen. Det betyr mye for meglerstandens troverdighet at våre medlemmer bruke kompetansen sin godt, og fortsetter å sette markedspris etter en objektiv markedsvurdering, sier Geving videre.

Selv om bransjen stort sett følger opp bransjenormen på en god måte, får NEF fra tid til annen tips om enkelttilfeller som vi følger opp konkret når de kommer. Vi vil derfor minne alle om hva som står om fastsettelse av prisantydning i bransjenormen for markedsføring av bolig:

Bransjenormen for markedsføring av bolig:

Fastsettelse av prisantydning

«Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive  vurdering skulle tilsi.»

Les også:

Forbrukerombudets undersøkelse om bruk av lokkepriser

Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser

Kan selger avslå bud på prisantydning

NEFs regelverk

 

Del artikkel