• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Forbrukerombudets undersøkelser om bruk av lokkepriser

Forbrukerombudet har gjennomført nye tilsyn den 23. og 24. februar for å kontrollere om bransjenormens forbud mot lokkepriser overholdes. 

I brev til Norges Eiendomsmeglerforbund uttaler Forbrukerombudet blant annet «Tilsynet avdekket noen avvik, men det var gledelig å se at ingen av foretakene hadde avvik i det omfang som vi normalt vil kreve for å konkludere med bevisst bruk av lokkepris.»

– Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at tilsynet avkrefter at det foregår systematisk bruk av lokkepriser ved omsetning av boliger. NEF har en klar forventning om at våre medlemmer oppfyller bransjenormen, og har lagt stor vekt på å informere medlemmene grundig og godt for å sikre en høy bevissthet om bransjenormens krav. Etter en lang rekke møter med foretak og eiendomsmeglere er det vårt klare inntrykk at en samlet bransje tar avstand fra lokkepriser. Men vi har fått varsel i enkelttilfeller som framstår som klare brudd på regelverket. Slike saker adresserer vi kompromissløst overfor den aktuelle megleren og foretaket, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Forbrukerombudet uttrykker samtidig bekymring for enkelthenvendelser fra forbrukere som indikerer tilfeller hvor prisantydning ikke er reell. Forbrukerombudet oppfordrer Norges Eiendomsmeglerforbund til å følge opp overfor medlemmene den forpliktelse meglere har til å sette realistiske prisantydninger i det aktuelle marked, og til å opprettholde høy bevissthet om problemet.

– NEF har en helt entydig holdning til bransjenormen, og vil fortsette arbeidet med å utvikle gode holdninger blant bransjens aktører. Et eksempel på tiltak som bransjen kan gjennomføre er å slutte med såkalte 9,90-priser. Dette er ikke en lovstridig praksis, men det gir etter vår mening feil signaler i et raskt stigende marked når man går ut med prisantydning rett under verditakst. Vi ser f.eks. at flere kjeder i Bergen har bestemt seg for å slutte med 9,90-priser. Dette er positive tiltak og uttrykk for gode holdninger, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Les pressemeldingen til Forbrukerombudet her.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Del artikkel