Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

Andelen vaksinerte stiger raskt og vi øyner utgangen av en pandemi som har holdt samfunnet i et jerngrep i 15 måneder. I skrivende stund er utsiktene til normalisering bedre enn på lenge.

Av: Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3. 2021)

Hva har vi så lært som bransje og som bransjeforbund, og hva bør vi ta med oss etter krisen?

Vi kan slå fast at eiendomsmeglingsbransjens har stått samlet under krisen og klart seg godt. Boligmarkedet fungerer ikke uten eiendomsmeglernes innsats, og meglerne har virkelig tatt samfunnsansvar. Med risiko for egen helse har meglerne gått på befaringer, stått på visninger og holdt kundemøter. Meglerne har sørget for trygge visninger og holdt hjulene i gang i et marked som betyr svært mye for husholdningene og norsk økonomi.

Meglerne har vært omstillingsdyktige. Over natten har store deler av handelen blitt digitalisert, som markedsføringsmateriell, kommunikasjon med kunder, dokumentasjons- og kontraheringsprosessen.

Koronakrisen har vist at meglerbransjen var godt forberedt på en mer digital hverdag. Mange prosesser ble løst på digitale flater før pandemien – og vi har tatt flere muligheter i bruk under pandemien. Vi tror at bransjen vil ta med seg de positive erfaringene og digitalisere det som digitaliseres kan, slik at man frigjør enda mer tid til å følge opp kunder og interessenter med individuell rådgivning.

Digitale salgsoppgaver og digital dokumentasjon av bolighandelen er kommet for å bli. Trykte salgsoppgaver er ikke miljøvennlig og bør være unødvendig når folk har vendt seg til å få materialet digitalt.

Bransjen har også høstet gode erfaringer med påmeldingsvisning. Selv om det er mer tidkrevende for megleren å planlegge og gjennomføre påmeldingsvisninger, blir dialogen med kunder og interessenter bedre og mer effektiv. Dette er lønnsomt for alle parter. Derfor tror vi at denne praksisen vil bli videreført etter pandemien.  

Forbundet har høstet svært gode erfaringer med webinarer under pandemien. Vi har aldri nådd ut til så mange med så mye oppdatert kompetanse på så kort tid som i det siste året. Suksessen ligger i at vi kan levere godt og dagsaktuelt innhold i et levende format hvor kursdeltakere og kursholdere kommuniserer. Og terskelen er senket mange hakk når meglere fra hele landet kan delta på kurs uten å måte bruke tid og penger på lange reiser. Tilsvarende har vi gode erfaringer med digitale møter og digitale arbeidsprosesser i en tid hvor de fleste har vært henvist til hjemmekontor.

På den anen side er mange lei av å bare møte hverandre digitalt. Derfor kommer vi i større grad til å veksle mellom fysiske og digitale møter og kurs når pandemien er over. Det handler om å utnytte det beste av to verdener.

Kontordriften i NEF har blitt helt papirløs og svært effektiv under pandemien. Det tar vi med oss videre.

Konferanseformatet kommer i hovedsak til å være fysisk når pandemien er over. Folk deltar på konferanser for å vedlikeholde relasjoner og knytte nye kontakter. Det får man ikke til i et digitalt format. Til høsten vil vi derfor arrangere fysiske konferanser som samler bransjefolk, som NEFs proptech-konferanse, NEFs boligkonferanse og NEFs høstkonferanse.

Eiendomsmeglere er sosiale mennesker. Mange er sulteforet på sosial kontakt etter å vært henvist til kohorter og digitale fester. NEFs 10 lokalforeninger har merket savnet under pandemien etter møteplasser som samler meglerne på tvers av foretak. Vi gleder oss derfor til en høst med flere samlingspunkter for medlemmene. NEF Oslo og Akershus har planlagt båttur og sommerfest i august, NEF Vestland har planlagt stor sommerfest i september og det planlegges aktiviteter i alle lokalforeningene etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen.

God sommer!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no