Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

FINN.no har tatt en hel eiendomsmeglingsbransje på senga. Over natten har monopolisten gjennomført en radikal endring av prismodellen for boligannonser. Dette har skjedd til lavmælte protester fra kjeder som har følt seg tvunget til å akseptere en dårlig løsning til en urimelig pris.

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022.

Boligannonser er nå inndelt i liten, medium og stor pakke. Dette er markedsført slik at den store pakken gir boligen best mulig synlighet på FINN.no og leads til flere nye eiendomsmeglingsoppdrag. Stor og medium pakke er priset etter boligens adresse, liten pakke har fast pris. Landet er inndelt i fire geografiske områder, hvor samme digitale annonse koster vesentlig mer i byer som f.eks. Oslo, Bergen og Trondheim enn i byer som Bodø, Stavanger og Kristiansand. Prisene på medium pakke og stor pakke er mange ganger høyere enn tidligere priser.

Problemet med den nye prismodellen er at den fratar forbrukerne et reelt valg. FINN krever at meglerkjede eller meglerkontor velger en pakke som vil gjelde alle deres annonserte boliger.

Liten pakke – lav synlighet

Ingen tørr å binde seg til den minste annonsepakken, fordi den gir lav synlighet i konkurranse med andre boliger i samme marked. Kjedene har sett seg nødt til å akseptere FINNs vilkår for stor eller medium pakke. Dermed påføres forbrukerne en vesentlig merkostnad, uten å tilføres tilsvarende merverdi. I tidligere prismodell har annonsene framstått i likt format til lik pris, med mulighet for tilvalg. Løsningen har vært tilfredsstillende for forbrukerne og prisen har vært akseptabel. I den nye prismodellen tvinger FINN i realiteten gjennom en pakkeløsning hvor tidligere valgfrie elementer er blitt obligatoriske elementer i de nye pakkene. Når praktisk talt alle ender opp med dyre pakker blir differensieringen lav og prisen høy.

Les også: Meglere og Forbrukerrådet i full klinsj med Finn.no om boligannonser: – Fremstår som direkte grådige

og

Konkurransetilsynet kobles inn i striden om Finns nye boligannonse-priser

Les brevet fra NEF, Forbrukerrådet og Huseierne her:

Kan ikke sitte stille

NEF kan ikke sitte stille og se på at FINN.no misbruker sin posisjon til å ramme våre medlemmer og deres kunder. Derfor har vi i samarbeid med Huseierne og Forbrukerrådet rettet sterk kritikk til FINN.

Vår oppgave er å sikre at forbrukerne er godt ivaretatt i boligomsetningen. Dette gjør det særlig viktig for de tre organisasjonene å passe på at dominerende markedsaktører ikke utnytter sin posisjon til skade for forbrukerne.

Høye transaksjonskostnader bidrar til at terskelen for å bytte bolig blir høyere, og boligmarkedet dermed mindre effektivt. Det følger av eiendomsmeglingsloven at omsetningen av eiendommer gjennom eiendomsmegler skal skje på en kostnadseffektiv måte. Derfor er det et betydelig kostnadsfokus i eiendomsmeglingsbransjen. I NOU 2021:7 Trygg og enkel eiendomsmegling har utvalget analysert bransjens utvikling. Analysen viser at kundetilfredsheten har økt i takt med innfasing av høyere kvalifikasjonskrav og en rekke nye oppgaver tillagt bransjen, samtidig som gjennomsnittsprisen per boligformidling har vært tilnærmet uendret det siste 10-året. Boligselgerne får med andre ord eiendomsmeglingstjenester av høyere kvalitet til uendret pris. Dette er et uttrykk for en betydelig effektivisering som følger med virksom konkurranse i markedet for eiendomsmeglingstjenester.

I dette perspektivet er det svært uheldig dersom andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et urimelig høyt nivå. Det er sterkt bekymringsfullt at FINN.no på en slik måte bruker sin dominerende stilling i et rubrikkmarked hvor det ikke er virksom konkurranse. Eiendomsmeglingsforetakene må fakturere forbruker for rubrikkannonser, enten direkte eller inkludert i markedsføringspakker, og har ingen reell kontroll på den kraftige prisøkningen som følger med FINNs nye prismodell.

NEF, Forbrukerrådet og Huseierne jobber derfor for å få FINN.no til å revurdere sin modell for prising av rubrikkannonser.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no