finanstilsynet

Finanstilsynet: – Må forbedre antihvitvaskingsrutiner

Finanstilsynet har i en undersøkelse avdekket svakheter i anthvitvaskingsrutiner hos eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør.

Tilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse i desember i fjor der 274 eiendomsmeglerforetak og 613 advokater besvarte tilsynets spørsmål.

Må gjennomføres i alle oppdrag

Undersøkelsen avdekker blant annet at 13 prosent av eiendomsmeglingsforetakene og 10 prosent av advokatmeglerne har opplyst at undersøkelsen bare gjennomføres dersom det foreligger andre forhold som tilsier høy risiko i oppdraget. Dette mener Finanstilsynet ikke er bra nok.

Etter Finanstilsynets oppfatning kan ikke megler – uten noen form for undersøkelser – automatisk legge til grunn at det er kjøper som har innbetalt egenkapitalen. Dette gjelder selv om det ikke foreligger andre forhold ved oppdraget som tilsier høy risiko for hvitvasking. Finanstilsynet anser at en slik rutine medfører en betydelig risiko for at megler ikke avdekker mistenkelige forhold. Rutinen må derfor endres slik at undersøkelsene gjennomføres i alle oppdrag, skriver de i rapporten.

– Medfører en betydelig risiko

Finanstilsynet mener også at undersøkelsen viser at det er svakheter i rutinene hvor eiendomsmeglere/advokater undersøker at det faktiske er selger som mottar utbetalingen.

Om lag 80 prosent av de som har svart i undersøkelsen, opplyser at de undersøker om den bankkontoen nettoprovenyet utbetales til, tilhører selger. Færre enn 10 prosent har opplyst at undersøkelsen bare gjennomføres dersom det foreligger andre forhold som tilsier høy risiko i oppdraget.

Etter Finanstilsynets oppfatning kan megler ikke legge til grunn at fravær av enkelte faktorer automatisk skal medføre at andre faktorer ikke foreligger, og anser at en slik rutine medfører en betydelig risiko for at megler ikke avdekker mistenkelige forhold. Rutinen må derfor endres slik at undersøkelsene gjennomføres i alle oppdrag, skriver de videre i rapporten.

Del artikkel