oslo-luftfoto1

Hva driver boligmarkedet?

Motivet for å lage NEF/Ambitas sekundærboligundersøkelsen har vært å gi politiske og kommersielle aktører bedre informasjon, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet, skriver administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i sitt tilsvar til spørsmålene som Handelsbankens Marius Gonsholt Hov har stilt ved sekundærboligundersøkelsen.

Les hele kommentaren her.

Våren 2016 mente flere kommentatorer, blant andre Hov i Handelsbanken, at man kunne se en klar trend med avmatning i boligprisene på tvers av samtlige fylker. NEF hadde klare indikasjoner på det motsatte, og advarte mot at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel kunne drive frem pris- og gjeldspiraler i pressområdene. Bakteppet var en bekymringsfull kombinasjon av lav boligproduksjon i forhold til befolkningsvekst, god sysselsetting, gode inntekter og lav rente, skriver Geving.

– Motivasjonen for å lage undersøkelsen var å øke kunnskapen om hva som driver prisene i boligmarkedet. Målet er ikke å få rett, eller å understøtte særinteresser. Målet er å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, i håp om at det kan bidra til mindre kraftige svingninger i markedet, skriver Geving videre.

Lavere en antatt

Den første analysen NEF har publisert bringer ny kunnskap om sekundærmarkedet i Oslo. Statistikken henter tall om kjøp og salg av boliger fra matrikkelen og grunnboken. Den viser en oversikt over alle boliger i Oslo, både brukte boliger og nybygde boliger som er innflyttet i perioden 2013 til februar 2017. Statistikken viser hvor stor andel av boligene som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene. Tidligere data på dette området bærer preg av øyeblikksbilder, sen rapportering og uklare kilder. Den nye statistikken viser antallet sekundærboliger i forhold til hele boligmassen, og vil bli oppdatert gjennom året.

Statistikken viser blant annet at andelen sekundærboliger i Oslo er lavere enn tidligere antatt, og at den gjennom en årrekke er overraskende stabil på pluss/minus 15,7 prosent av boligmassen (i underkant av 52.000 sekundærboliger).

Les mer om undersøkelsen her.

Del artikkel