NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Hever beløpsgrense ved prisvurdering etter konsesjon

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt at beløpsgrensen ved prisvurdering etter konsesjonsloven skal heves fra 2,5 til 3,5 millioner kroner.

Det betyr at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under den nye beløpsgrensen. Endringen trer i kraft straks, skriver departementet på sine hjemmesider.

Dette er en sak NEF har engasjert seg mye i, og var blant annet med da den daværende landbruksministeren Sylvi Listhaug lanserte forslaget om endringer i Konsesjonsloven rett etter at Solberg-regjeringen kom til makten høsten 2013.

Les mer her: Priskontrollen foreslås opphevet

NEF leverte også inn høringssvar i saken hvor hovedbudskapet var at eier må gis større handlingsrom enn i dag slik at hun/han får større frihet til selv å råde over sin egen eiendom, og at det måtte ble en enhetlig behandling over hele landet av eiendommer som er konsesjonsbelagt.

Les høringssvaret her.

I behandlingen av saken i Stortinget kom det fram at det ikke var flertall for alle forslagene som Listhaug presenterte, og det ble i proposisjonen om priskontroll fastslått at priskontroll ved konsesjonsvurderingen skal opprettholdes. Det ble likevel beslutett å heve beløpsgrensen til 3,5 millioner kroner.

Beregninger gjort med utgangspunkt i priser og omsetningstall for 2013 indikerer at de nye reglene innebærer at om lag 20 prosent færre eiendomsoverdragelser vil bli gjenstand for priskontroll. Dette er den nåværende landbruks- og matministeren fornøyd med.

– Dette er et viktig skritt i rett retning. Det kan stimulere til økte investeringer i eiendom, og legg til rette for et mer effektiv marked for omsetting av landbrukseiendommer, sier Jon Georg Dale i et presseskriv.

Les rundskrivet fra Landbruks- og matdepartementet her.

Del artikkel