Utsetter e-tinglysing

 • Av: Svein Strømnes
 • 24. februar 2016
 • Nyheter

Kartverket har utsatt gjennomføringen av e-tinglysning til senest påsken 2017.

Fagsystemet for elektronisk tinglysing som skulle blitt tatt i bruk høsten 2016, er nå utsatt til senest påsken 2017. Kartverket grunngir utsettelsen med at kompleksiteten og utviklingen av prosjektet har vært mer omfattende enn forutsatt.

– For Kartverket er kvalitet og stabilitet viktigst i utviklingsarbeidet av nytt fagsystem. For å oppnå dette er det derfor viktig at vi sammen med våre profesjonelle brukere jobber godt med testing og stabilisering av løsningen gjennom hele 2016. Kartverket vil bruke 240 ukeverk i løpet av 2016 til testing for å sikre kvalitet i løsningen, skriver Karverket på sine hjemmesider.

Prosjektet har som overordnet prosjektmål å utvikle et helhetlig fagsystem for tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, herunder elektroniske tjenester for innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemet skal også ivareta saker som sendes inn på papir.

Utviklingen av fagsystemet for elektronisk tinglysing har vært todelt:

Grensesnitt mot profesjonelle brukere
Intern saksbehandlingsklient for tinglysingens egne saksbehandlere

Etablering av elektronisk tinglysing er et av regjeringens store digitaliseringsprosjekt. Gjennom 2014 og 2015 har Kartverket utviklet en ny løsning for elektronisk tinglysing. Målet er i første omgang at elektronisk innsending skal foregå gjennom det profesjonelle markedet, dvs. blant annet eiendomsmeglere og banker. Det er lagt til rette for at de åtte vanligste rettsstiftelsene i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk.

Disse åtte er:

 • hjemmelsovergang fast eiendom
 • hjemmelsovergang festeavtale
 • hjemmelsovergang borettslagsandel
 • pantedokument
 • sletting
 • utleggsforretning
 • anmerkning på person og urådighet,

 

Disse har sammen med rettsstiftelse nummer ni, fradelingsbrev for matrikkelen, vært klare til testing for eksterne brukere siden januar 2016.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no