Carl, rolf, terje

Gjennopplev Boligmarkedet 2020

Fredag 9. oktober arrangerte NEF og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2020 – den nye normalen?» Nå kan du se konferansen i opptak eller laste ned presentasjonene.

Over 250 personer var til stede i salen eller digitalt på konferansen som tok for seg de fleste aspekter av hvordan boligmarkedet har utviklet seg under koroanapandemien og hvordan det blir framover.

Vi fikk blant annet innsikt fra regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolay Astrup, på hvordan de vurderer situasjonen i det norske boligmarkedet og hvordan man kan hjelpe de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Hans analyse var at situasjonen for de 8 av 10 nordmenn som er inne i boligmarkedet er bra, men at det trengs målrettede tiltak som blant annet bruk av Husbanken for å hjelpe de andre som ønsker å eie sin egen bolig, men av en eller annen grunn ikke klare det på ordinær måte.

Norges Bank ved sentralbanksjef Ida Wolden Bache, tydeliggjorde i sitt innlegg viktigheten av et velfungerende boligmarked for den norske økonomien, og at dette også er spiller en avgjørende rolle når vi skal komme oss ut av koronapandemien.

Samfunnsøkonomisk Analyse la fram sin rapport som viste at det i de fleste steder av landet er bra balanse mellom tilbud og etterspørsel av boliger. Unntaket er Oslo hvor et tilbudsunderskudd trolig vil føre til uønsket prisvekst de nærmeste årene.

I tillegg fikk vi høre hvordan NEF og Selvaag Bolig ut ifra sine ståsteder har opplevd boligmarkedet det siste halve året. Husbanken fortalte om hvordan de jobber for å hjelpe folk inn i boligmarkedet, Husbanken presenterte sin bokostnadsinndeks som viser hva det faktisk koster å eie en bolig, hva man få hvis man kjøper bolig i et Selvaag Pluss-konsept og A-lab som fortalte hvordan man kan lage attraktive byområder fra bakkeplan og opp.

Dagen ble avsluttet med debatt om framtiden til den «norske boligmodellen». Representanter fra bransjen og begge sider i politikken kunne naturligvis ikke bli enige når store spørsmål som skatt og fordelingspolitikk ble tatt opp. I hovedsak var de fleste enige om å beholde eierlinjen, men at uenigheten kom når man kom til løsningsforslag for at flere skulle få muligheten til å komme inn på boligmarkedet.

Presentasjonen kan lastes ned her:Del artikkel