Boligprisene fortsatte opp i desember

selge bolig

Den sterke boligprisveksten fortsatte også i den siste måneden av 2016. I gjennomsnitt steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent.


Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,1 prosent fra forrige måned, viser boligprisstatistikken presentert av Eiendom Norge.

Boligprisene er 12,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden, de steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent fra 2015 til 2016.

– Desember-prisene bekrefter årstrenden for 2016 med økende regionale forskjeller. Prispresset har vært betydelig i områder med vedvarende befolkningspress, og Oslo-regionen er lokomotivet som trekker opp gjennomsnittet på landsbasis. Dette gir grunn til bekymring ved inngangen til 2017, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Med fasit for 2016 kan vi konstatere at ekspertene som gjetter på framtidige boligpriser har vært langt unna realitetene, sier Geving.

Fundamentale forhold

Statistikken viser videre at det fortsatt var store regionale forskjeller. Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,1 prosent – den eneste av byene hvor boligprisene falt i desember.

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent.

NEF-direktøren mener at prisveksten og de store regionale forskjellene i hovedsak skyldes de fundamentale markedsdrivere som markedsrente, inntekt og boligtilbud.

– Renten trumfer alt. Forutsatt en stabilt lav rente gjennom 2017 og en relativt stabil inntektssituasjon vil det være høy kjøpekraft i boligmarkedet i 2017. I pressområder med boligunderskudd vil kampen om objektene gi vedvarende prispress, og vi frykter at vil se tilsvarende tendenser som i 2016, sier Geving.

– En viss innstramming av utlånskravene kan påvirke etterspørselen etter sekundærboliger og virke modererende på sikt, men dette vil neppe ha særlig prisdempende effekt siden vanlig boligkjøpere er dominerende i dagens marked. Så lenge kredittilgangen er god og lånekostnadene er lave vil vanlige boligkjøpere bidra til prispress i områder hvor mange ønsker å bo, sier han.

Nedgang i volum

Det ble solgt 2.645 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 11,2 prosent sammenlignet med desember 2015. I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Kristiansand med 101 dager.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no