– Bekymringen bør ikke overdrives

Finanstilsynet uttrykker i sin rapport «Finansielt utsyn desember 2020» bekymring for at gjeldsveksten gjør husholdningene mer sårbare. Norges Eiendomsmeglerforbund mener at man ikke skal overdrive denne bekymringen.

– Høy gjeld bidrar til at mange husholdninger er sårbare ved inntektstap, økt rentenivå og prisfall på boliger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i pressemeldingen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Videre heter det at; «Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er på et svært høyt nivå, både historisk og sammenlignet med andre land, og utgjør en vesentlig sårbarhet for norsk økonomi. Veksten i husholdningenes gjeld har avtatt noe de siste årene, men har økt igjen siden i sommer. Årets boliglånsundersøkelse viser at en stor og økende andel av nye boliglån tas opp av låntakere med høy samlet gjeld i forhold til inntekten. Flere har også høye boliglån relativt til boligens markedsverdi. Boligprisene falt noe i både mars og april 2020, men årsveksten har etter det tatt seg opp. I oktober var tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.»

Ikke så bekymret

Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives.

I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske bankers utånspraksis transparent og godt regulert gjennom den gjeldende boliglånsforskriften, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det er heller ingen indikasjoner på at boligmarkedet er vesentlige høyere priset enn fundamentale markedsdrivere som inntekt, rente og boligtilbud tilsier, og boligmarkedet har vist seg mer robust enn de fleste andre store markeder gjennom koronakrisen, sier Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no