NEF-direktør Carl O. Geving og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen deler bekymring for den økte gjeldsveksten i husholdningnene.

– Bekymringen bør ikke overdrives

Finanstilsynet uttrykker i sin rapport «Finansielt utsyn desember 2020» bekymring for at gjeldsveksten gjør husholdningene mer sårbare. Norges Eiendomsmeglerforbund mener at man ikke skal overdrive denne bekymringen.

– Høy gjeld bidrar til at mange husholdninger er sårbare ved inntektstap, økt rentenivå og prisfall på boliger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i pressemeldingen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Videre heter det at; «Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er på et svært høyt nivå, både historisk og sammenlignet med andre land, og utgjør en vesentlig sårbarhet for norsk økonomi. Veksten i husholdningenes gjeld har avtatt noe de siste årene, men har økt igjen siden i sommer. Årets boliglånsundersøkelse viser at en stor og økende andel av nye boliglån tas opp av låntakere med høy samlet gjeld i forhold til inntekten. Flere har også høye boliglån relativt til boligens markedsverdi. Boligprisene falt noe i både mars og april 2020, men årsveksten har etter det tatt seg opp. I oktober var tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.»

Ikke så bekymret

Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives.

I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske bankers utånspraksis transparent og godt regulert gjennom den gjeldende boliglånsforskriften, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det er heller ingen indikasjoner på at boligmarkedet er vesentlige høyere priset enn fundamentale markedsdrivere som inntekt, rente og boligtilbud tilsier, og boligmarkedet har vist seg mer robust enn de fleste andre store markeder gjennom koronakrisen, sier Carl O. Geving.

Del artikkel