mennesker i publikum sittende i en sal

Årsmøter i lokalforeningene i NEF

Alle lokalforeningene skal i år avholde årsmøte i løpet av februar måned, og på årsmøtene skal følgende behandles:

  • Årsberetning
  • Regnskap i revidert stand
  • Innkomne forslag eller saker fremlagt ved styret
  • Lokalforeningens forslag på kandidater til tillitsverv i NEF
  • Valg

På årsmøtene i lokalforeningene har alle fremmøtte én stemme hver. Det er ikke adgang til å benytte fullmakt ved stemmegivningen. På årsmøtene skal det i år også velges delegater til NEFs landsmøte som holdes i Stavanger 23. mai. Alternativt kan styret i lokalforeningen be om fullmakt fra årsmøtet til å velge delegater. Antall delegater fra den enkelte lokalforening bestemmes ut fra antall medlemmer i lokalforeningen 1. februar i landsmøteåret.

Frist for å komme med innspill på saker til landsmøtet i NEF samt innspill til valgkomitéen på aktuelle kandidater til tillitsverv i NEF er 1. mars.

Alle årsmøter i lokalforeningen får besøk av en representant for styret i NEF som vil orientere om aktuelle saker i forkant av årets landsmøte.

Datoer for årsmøtene:
8. februar: NEF Innlandet
9. februar: NEF Telemark, Vestfold og Buskerud
9. februar: NEF Sørlandet
9. februar: NEF Nord-Norge
9. februar: NEF Møre og Romsdal
15. februar: NEF Østfold
15. februar: NEF Trøndelag
22. februar: NEF Vestland
22. februar: NEF Rogaland
29. februar: NEF Oslo og Akershus (+ kurs! påmelding her)

Del artikkel