Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

NEF er profesjonsforbundet for norske eiendomsmeglere.

NEF har siden 1932 jobbet for at bolighandelen skal skje på en sikker og effektiv måte ved bruk av eiendomsmegler som mellommann.

NEF har vært pådriver for å få den forbrukervennlige eiendomsmeglingsloven vi har i dag, og har vært initiativtager til dagens krav om treårig bachelorutdanning og toårig fullmektigpraksis.

Fram til 1990 var det NEFs ansvar å utdanne statsautoriserte eiendomsmeglere, ­deretter overtok BI ansvaret for eiendomsmeglerstudiet. Utviklingen av pensum og studieplaner skjer i et samarbeid mellom BI og NEF. NEFs kursavdeling følger opp etterutdanningskravet for eiendomsmeglere – kravet er minimum 15 godkjente timer hvert annet år.

Som profesjonsforbund er vi uavhengig av eiendomsmeglingsforetakene i vårt arbeid med meglernes rammevilkår, og kan representere norske eiendomsmeglere uten ­kommersielle bindinger.

NEF jobber for å fremme fagkompetanse og seriøsitet i bransjen, og motvirke forhold som er egnet til å svekke tilliten til megleres integritet og uavhengighet.

Som mellommann skal megleren ha omsorg for både selger og kjøper, og sørge for at begge parter i handelen får uhildet bistand.

Bolighandelen har stor betydning for økonomien og livskvaliteten til folk flest. NEF jobber for gode rammevilkår for boligbygging og boligomsetning, som bidrar til et stabilt boligmarked med trygghet for forbrukerne.

NEF jobber tett på myndigheter, politikere og andre bransjeaktører. Vi belyser bransjens innsats og setter fokus på forbedringspunkter.

NEF går nå i en retning hvor vi samarbeider mer proaktivt med forbrukermyndighetene for å ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte.

NEF jobber langsiktig for at vi skal ha en norsk meglerstand med høy spisskompetanse. God kompetanse bidrar til trygg bolighandel, høyere forbrukertilfredshet og et lavest mulig konfliktnivå.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no