Kjøpe hytte ved sjøen? Dette bestemmer prisen!

Prisen på hytter ved sjøen påvirkes særlig av nærhet til vann. Behov for oppussing spiller ikke så stor rolle, viser en undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Når nordmenn skal velge hytter, er beliggenheten den viktigste faktoren. Og for sjøhytter er det særlig nærhet til vann og sjø som gjelder. Det sier norske eiendomsmeglere i en undersøkelsen Norges Eiendomsmeglerforbund gjorde i juni 2017. Der sa 75 % av eiendomsmeglerne at nærhet til sjø har stor betydning for etterspørselen etter hytter ved sjøen.

Og høyere etterspørsel gir høyere priser.

Vil ha bilvei og innlagt vann

Tiden da man gjerne tok tog og buss til hytta er over. Nå er det bilvei helt frem som gjelder. 65 prosent av eiendomsmeglerne sa at bilvei frem til hytta har stor betydning for etterspørselen og dermed prisen. Mens offentlig kommunikasjon ikke spiller så stor rolle. 50 prosent av eiendomsmeglerne mente dette hadde liten eller svært liten betydning.

Innlagt vann spiller også en stor rolle for prisen, men det er verdt å merke seg at hyttekjøpere gjerne gjør litt oppussing. Renoveringsbehov påvirker i liten grad etterspørselen etter hytter.

Denne oversikten kan gi kjøpere en pekepinn om hvilke hytter de kan vente seg mest konkurranse om. Og jo flere av faktorene som er oppfylt, jo høyere kan man anta at konkurransen om hytta blir og dermed blir prisen høyere.

Eiendomsmeglerne ble spurt: I hvilken grad påvirker følgende faktorer etterspørselen i fritidsmarkedet?

Følgende faktorer har stor eller svært stor betydning for etterspørselen og hytteprisene:

 • Strand eller sjønær beliggenhet 75 %
 • Bilvei helt frem 65 %
 • Omgivelsene 64 %
 • Innlagt vann 58 %
 • Reisetid 50 %
 • Nærhet til fjell 46 %
 • Høy standard 35 %
 • Standard som en permanent bolig 22 %
 • Mange sengeplasser 21 %

(Tallene viser hvor mange av eiendomsmeglerne i undersøkelsen som mente at disse faktorene har stor eller svært stor betydning for etterspørselen.)

Følgende faktorer har liten eller svært liten betydning for etterspørselen:

 • Nærhet til offentlig kommunikasjon 50 %
 • Gjestehus/anneks 31 %
 • Nærhet til nabo 23 %
 • Renoveringsbehov 22 %

(Tallene viser hvor mange av eiendomsmeglerne i undersøkelsen som mente at disse faktorene har liten eller svært liten betydning for etterspørselen.)

Tallene kommer fra undersøkelsen «Meglerinnsikt» som er en spørreundersøkelse blant Norges Eiendomsmeglerforbunds medlemmer, og gjennomføres kvartalsvis. Tredje utgave for 2017 ble tatt opp i juni/juli 2017, 274 respondenter.)

Syv viktige sjekkpunkter ved hyttejakt ved sjøen:

Taket: Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt (for eksempel med telefonen) for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut?

Kjeller/krypkjeller: Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytten – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut.

Utvendig panel og vinduer: Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekk panelen, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

Vann og kloakk: Er hytten tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Og hvis det siste: Holder det mål, eller går brønnen tom om sommeren. Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan blir dyrt!

Tomten: Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark (hage) og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Men husk: Til syvende og sist er det oppmåling i terrenget som gjelder. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng. Hvis det er festetomt: Sjekk hva leien er, og når den skal reguleres neste gang!

Området rundt: Hva er planene for området rundt? Er det planlagt bygget flere hytter i området. Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Brygge/strand/vei: Følger det rett til bryggeplass eller strandrett med hytta? Slike rettigheter skal det opplyses om i salgsoppgaven. Hvis veien er i veilag – sjekk hva årlig kontingent er.

Bruk også: Sjekkliste for visning

grensepinne
Sjekk hvor grensen går: For å se hvor tomtegrensene går, bør du sjekke kartet mot terrenget. Slike grensepinner viser hvor tomtegrensen slutter.

[mc4wp_form id=»6105″]

Se vår store oversikt over eiendomsmeglere nær der du bor. Alle eiendomsmeglerne i oversikten er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Del artikkel